Schwarzenberský plavební kanál

Logo NS Schw. pl. kanálNaučná stezka byla slavnostně otevřena dne 17. 05. 2003. Vede od parkoviště na Jeleních Vrších (u dolního portálu) podél nemovité kulturní památky technického významu (zapsáno v seznamu památek od 31. 10. 1963) na Raškov nad Novou Pecí, kde je také možnost parkování pro motoristy.

TunelSpojuje na svých 9 km délky mnoho atraktivních částí technického díla: od tunelu (v současnosti dlouhý 397,22 m) s architektonicky vyvedenými vstupními portály, připojení Jeleního smyku vyúsťujícího z Jeleního jezírka, Rosenauerovu kapličku v místě křížení s Jezerním potokem přitékajícím z Plešného jezera, Jezerní smyk, akvadukt u Rossbachu, který je zároveň viaduktem nad Koňským potokem přitékajícím od napájecí nádržky Říjiště, "nezapomenutou" (unvergessen) kamennou lavičku, několik stavidel a bočních propustí po celé délce stoky a hlavně krásnou přírodu Šumavy s nezapomenutelnými zvuky, vůněmi a vjemy pro všechny smyslové orgány.

Doporučujeme naplánovat návštěvu trasy v čase termínu ukázkového plavení na kanálu, pak zažijete dotek minulosti na vlastní kůži.

Informační panely jsou umístěny na křižovatkách turistických značených tras a podávají informace o jedinečné historii kraje i o unikátní přírodě Šumavy.

Jelení jezírko

Stezka je vhodná pro všechny: cyklisty, pěší turisty, v zimě pro běžkaře a vzhledem k rovnému, nenáročnému povrchu a dosažitelnosti i pro vozíčkáře a další návštěvníky.

Projekt naučné stezky byl spolufinancován z prostředků Evropské Unie.

Historie:
Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na rozvodí Vltavy a Dunaje jako významná dopravní cesta pro dřevo z šumavských lesů.
Stavba byla zahájena 29. dubna 1789 (od Růžového Vrchu (Korandy), tj. zhruba 4 km od osady Sv. Tomáš) - autorem projektu, stavbyvedoucím a prvním ředitelem knížecí plavby dřeva byl ing. Joseph Rosenauer (1735-1804), rodák z Chvalšin, okr. Český Krumlov. Rosenauerův pomník

První plavba ("starý" kanál měl délku 39,9 km) se uskutečnila 12. dubna 1791.

Na začátku 19. století byl kanál rozšířen až na délku 52 km (z toho 37 km na českém území, včetně 429 m dlouhého tunelu u Jeleních Vrchů). Kanál byl napájen vodou z 27 potoků, Plešného jezera a 3 umělých nádrží (Rosenauerova, Jelení a Říjiště).

Tzv. Dunajská plavba (od kanálu po řece Gr. Mühl k Dunaji a pak dále do Vídně) trvala zhruba 100 let, za tu dobu bylo splaveno téměř 8 milionů m3 dříví, ukončena byla 1892.

Plavba po kanálu směrem do Čech (využívající také v r. 1887 vybudovaný Želnavský smyk) trvala až do roku 1961. Plavební kanál měl nesmírný význam pro rozvoj území - založeny obce Nová Pec, Huťský Dvůr, Jelení Vrchy, Stožec, Nové Údolí a další.

Jelení Vrchy, dolní portál tunelu: Návštěvníci obdivují mnohé technické památky na kanálu.

Začátek plavebního kanálu dne 13. září 2003 - ukázka plavení dříví

Jelení Vrchy 24. srpna 2003 - ukázka plavení dříví

Rossbach: Turisté na kole i pěší míří ke kanálu.

Další informace týkající se Schwarzenberského plavebního kanálu ( pozvánky na ukázky plavení dříví) viz termíny plavení .Fotogalerie
  • mapa-ns-schwarzenbersky-plavebni-kanal
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout