Povydří

Řeka Vydra vzniká na Modravě soutokem Roklanského, Modravského (Březnického) a Filipo-huťského potoka, které sbírají vody z rozsáhlých slatí v okolí Modravy a při hranici s Bavorskem.

Po krátké cestě mělkým lesnatým údolím odvádí část vody Vchynicko-tetovský plavební kanál. Řeka pokračuje dále k Antýglu. Odtud se zařezává do hlubokého kaňonu s velkým převýšením a balvanitým řečištěm. Povydří uzavírá Čeňkova Pila, kde soutokem Vydry a Křemelné vzniká Otava.

Pro svou unikátnost bylo Povydří vyhlášeno přírodní rezervací. V r.1975 zde byla zřízena naučná stezka a dnes je nejnavštěvovanější oblastí Šumavy.


 1. Antýgl rozcestník, soutok Hamerského potoka a Vydry.
 2. Hálkova chata.
 3. Viklany - skalní žulové útvary na levém břehu vzniklé zvětráním a odplavením okolního materiálu.
 4. Obří hrnce - různě hluboké mísy vznikají vířivým vymíláním pískem a kamením za vyšších stavů vody.
 5. Turnerova chata - postavena německým turistickým spolkem TURNER koncem 18. stol., r.1932 vyhořela. Po obnovení poskytuje turistům a návštěvníkům Povydří občerstvení a ubytování.
 6. Kamenné moře - rozsáhlé suťoviště vzniklé mrazovým zvětráváním skal a následným sesouváním bloků do údolí.
 7. Dřevěná vyhlídka do koryta řeky na obrovské kamenné prahy.
 8. Kámen s křížkem.
 9. "Síla vody" - vodní eroze a její výsledky.
 10. Čeňkova Pila - nástupní místo do Povydří.
 11. Elektrárna Vydra - expozice "Vodní energie" k využití vodní síly.
 12. Elektrárna Čeňkova Pila
 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout