Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je malé horské vrchoviště pramenitého typu (pod jihovýchodním svahem Oblíku -1224 m n.m.). Najdeme zde vše, co by správné horské vrchoviště mělo mít: v centrální živé části jezírka, pás klečoviny, který ji obklopuje a podmáčené smrčiny kolem otevřené plochy vrchoviště.

Krátká naučná stezka s přístřeškem a informačním panelem u vstupu umožňující pohodlnou prohlídku části s jezírky je v provozu od roku 1979.

Současná vegetace rašeliniště je rozčleněna do několika zón. Na otevřené, činné části se nalézají tři jezírka a typická vrchovištní květena. Tuto část obklopuje klečovina (jsou to porosty borovice - tento druh je botaniky nazýván "rašelinná" kleč). Silně zamokřený okraj rašeliniště se označuje jako lagg. Je to místo, kde prosakuje voda z vlastního rašelinného tělesa.

Šumavská rašeliniště patří mezi mokřady mezinárodního významu, která jsou zapsána do seznamu tzv. Ramsarské konvence. Modravské slatě patří k nejrozsáhlejšímu komplexu slatí na Šumavě vůbec. Tříjezerní slať se nachází na jejich okraji.

V zimě je stezka uzavřena vzhledem k vysoké sněhové pokrývce.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout