IS Kašperské Hory

IS je zaměřeno na osídlení, rašeliniště, mokřady, plavební kanály a ekosystémy Šumavy.

IS-Kasperske-Hory-budova

Stálá expozice seznamuje návštěvníky s lesními ekosystémy, krásou šumavských ledovcových jezer a vodních toků, vývojem a významem rašelinišť pro zadržování vody v krajině i udržení druhové rozmanitosti.

Další části expozice jsou věnovány např. problémům životního prostředí, potravním vztahům v přírodě, životu šumavských šelem nebo tajemných netopýrů.

Zajímavosti

IS je určeno pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Především dětmi jsou oblíbené testy na ověřování znalostí, mnoho druhů variabilních dřevěných skládaček a zejména liščí nora.

Kontakty

 
Informační středisko
a středisko environmentální výchovy

Kašperské Hory
Sušická 399
341 92
Tel.: 376 582 734
E-mail: iskhory@npsumava.cz

 

 

 

 


Fotogalerie
  • budova-is-kasperske-hory