Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Fotografie blatouchuFoto šišek

PROFIL ZADAVATELE

Název zadavatele: Správa Národního parku Šumava
Sídlo: 1. máje 260, Vimperk, 38501
IČO: 00583171
Obecná adresa zadavatele: http://www.npsumava.cz


Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html

Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti:
https://www.gemin.cz/profil/sprava-narodniho-parku-a-chranene-krajinne-oblasti

 

Veřejné zakázky zadavatele Správa Národního parku Šumava jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele NEN a E-ZAK a na elektronickém tržišti Gemin.

 

Vstup na profil zadavatele NEN naleznete ZDE.

Vstup na profil zadavatele E-ZAK naleznete ZDE.

Vstup na elektronické tržiště Gemin naleznete ZDE.

 

Vstup do archivů zadaných a zrušených veřejných zakázek a oznámení o výsledcích zadávacích řízení naleznete v archivu.

Archiv profilů:

 

Lesis - minitendry Vstup do informačního systému LesIS

Archiv:

Smlouva vloženo
Rámcová smlouva o dílo "Opravy a pozáruční servis traktorů Zetor a ostatní zemědělské techniky" - pdf
 06.03.2013
Smlouva o dílo "Dodávka tlakově impregnovaných kůlů" - pdf  06.03.2013

Smlouva o dílo č.139/2013 "Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní; úsek II/B: Skelná - odbočení Vysoké Lávky" - pdf

Písemná zpráva zadavatele - pdf

04.03.2013

06.03.2013

Smlouva o dílo č.1/2013 "Dodávka oplocenkových dílů" - pdf
 11.02.2013
 
Smlouva o dílo č.2012/132 "Oprava lesní svážnice Nová na ÚP Stožec" - pdf 
 30.10.2012
Smlouva o dílo č.2012-85 "Havarijní oprava lesní cesty Kočárka - ÚP České Žleby" - pdf
 10.10.2012
Kupní smlouva o prodeji movitých věcí číslo KS-2012-024-Ma - pdf
 18.07.2012
Smlouva na poskytování služeb o zajištění a provozování veřejných pravidelných autobusových linek - pdf
 04.05.2012
Smlouva o dílo č.10/2012 - kácení dřevin v rámci prací na rekonstrukci Schwarzenberského plavebního kanálu I.etapa - pdf
 29.05.2012
Smlouva  o výkupu zvěřiny na rok 2012 - pdf
06.06.2012
Smlouva o dílo "Rekonstrukce Schwarzenberského kanálu, Medvědí potok - státní hranice I.etapa" a "Rekonstrukce Schwarzenberského kanálu, Zvonková - státní hranice" - pdf
 28.06.2012

Kupní smlouva na dodávky feromonových odparníků na podkladě  RS - pdf

Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce - pdf

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - pdf 

29.06.2012

24.07.2012

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout