Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Fotografie blatouchuFoto šišek

PROFIL ZADAVATELE

Název zadavatele: Správa Národního parku Šumava
Sídlo: 1. máje 260, Vimperk, 38501
IČO: 00583171
Obecná adresa zadavatele: http://www.npsumava.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti:
https://www.gemin.cz/profil/sprava-narodniho-parku-a-chranene-krajinne-oblasti
https://www.tendermarket.cz/Z00000795.profil

 

Veřejné zakázky zadavatele Správa Národního parku Šumava jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a v souladu s dalšími příslušnými právními a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele.

Postupy při zadávání veřejných zakázek naleznete ZDE.

Vstup na profil zadavatele naleznete ZDE.

Vstup na profil zadavatele na elektronickém tržišti naleznete ZDE.

Vstup do archivů zadaných a zrušených veřejných zakázek a oznámení o výsledcích zadávacích řízení zahájených do 12. července 2013 naleznete v archivu.

Archiv profilů:

 

Lesis - minitendry Vstup do informačního systému LesIS

Archiv:

Smlouva vloženo
Rámcová smlouva o dílo "Opravy a pozáruční servis traktorů Zetor a ostatní zemědělské techniky" - pdf
 06.03.2013
Smlouva o dílo "Dodávka tlakově impregnovaných kůlů" - pdf  06.03.2013

Smlouva o dílo č.139/2013 "Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní; úsek II/B: Skelná - odbočení Vysoké Lávky" - pdf

Písemná zpráva zadavatele - pdf

04.03.2013

06.03.2013

Smlouva o dílo č.1/2013 "Dodávka oplocenkových dílů" - pdf
 11.02.2013
 
Smlouva o dílo č.2012/132 "Oprava lesní svážnice Nová na ÚP Stožec" - pdf 
 30.10.2012
Smlouva o dílo č.2012-85 "Havarijní oprava lesní cesty Kočárka - ÚP České Žleby" - pdf
 10.10.2012
Kupní smlouva o prodeji movitých věcí číslo KS-2012-024-Ma - pdf
 18.07.2012
Smlouva na poskytování služeb o zajištění a provozování veřejných pravidelných autobusových linek - pdf
 04.05.2012
Smlouva o dílo č.10/2012 - kácení dřevin v rámci prací na rekonstrukci Schwarzenberského plavebního kanálu I.etapa - pdf
 29.05.2012
Smlouva  o výkupu zvěřiny na rok 2012 - pdf
06.06.2012
Smlouva o dílo "Rekonstrukce Schwarzenberského kanálu, Medvědí potok - státní hranice I.etapa" a "Rekonstrukce Schwarzenberského kanálu, Zvonková - státní hranice" - pdf
 28.06.2012

Kupní smlouva na dodávky feromonových odparníků na podkladě  RS - pdf

Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce - pdf

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - pdf 

29.06.2012

24.07.2012

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout