Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
6 295-304 ČIHAŘ M., TŘEBICKÝ V. & NOVÁK J.:
Selected indicators of sustainable tourism inthe central part of the Šumava National Park andBiosphere Reserve
Selected indicators of sustainable tourism inthe central part of the Šumava National Park andBiosphere Reserve
PDF abstract
6 287-294 KUŠOVÁ D., TĚŠITEL J. & BARTOŠ M.:
The winter season visitors to the BohemianForest - their views on recreation possibilitiesand qualities within the region
The winter season visitors to the BohemianForest - their views on recreation possibilitiesand qualities within the region
PDF abstract
6 273-286 LANDA Z., BIELIKOVÁ L., OSBORNE L. S. &BOBKOVÁ P.:
Assessment of isolates of entomogenous fungicollected from spruce bark beetle Ipstypographus L. (Coleoptera, Scolytidae) in theBohemian Forest
Assessment of isolates of entomogenous fungicollected from spruce bark beetle Ipstypographus L. (Coleoptera, Scolytidae) in theBohemian Forest
PDF abstract
6 259-272 LANDA Z., HORŇÁK P., OSBORNE L. S., NOVÁKOVÁA. & BURSOVÁ E.:
Entomogenous fungi associated with spruce barkbeetle Ips typographus L. (Coleoptera,Scolytidae) in the Bohemian Forest
Entomogenous fungi associated with spruce barkbeetle Ips typographus L. (Coleoptera,Scolytidae) in the Bohemian Forest
PDF abstract
6 249-258 CUDLÍN P., MORAVEC I. & CHMELÍKOVÁ E.:
Retrospektivní sledování stavu smrkovýchekosystémů v Národním parku Šumava
Retrospective evaluation of Norway sprucemontane forests status in the Šumava National Park
PDF abstract
6 241-248 JONÁŠOVÁ M.:
Regenerace horských smrčin po kůrovcovékalamitě
Regeneration of mountain spruce forests aftera destructive bark beetle outbreak
PDF abstract
6 225-240 KIRCHNER M., BRAEUTIGAM S., FEICHT E. &KETTRUP A.:
Untersuchungen zum Gesundheitszustand vonBuchen an sechs Standorten im Bayerischen Wald undBöhmerwald
Investigations in health conditions of sixbeechstands in Bavarian and Bohemian Forest
PDF abstract
6 199-224 PROCHÁZKA J., HAKROVÁ P., POKORNÝ J.,PECHAROVÁ E.,HEZINA T., WOTAVOVÁ K., ŠÍMA M. &PECHAR L.:
Vliv hospodaření na vegetaci atoky energie, vody a látek v malých povodích naŠumavě
Impact of management onvegetation and energy,water and soluble matter flows in small catchmentsof the Šumava Mountains
PDF abstract
6 183-198 DVOŘÁK L. & HLAVÁČ J. Č.:
Nástin rozšíření vybraných ruderálních asynantropních druhů pluů (Gastropoda) v oblastiŠumavy a Pošumaví
Distribution outline of selected ruderal andsynanthropic snails (Gastropoda) in the BohemianForest and its foothills
PDF abstract
6 171-182 HLAVÁČ J. Č.:
Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle naŠumavě (Česká republika) - I. Přirozená apolopřirozená lesní stanoviště
Molluscs of the Nature reserve of Městišťskérokle in the Bohemian Forest (Czech Republic) - I.Natural and seminatural woodland habitats
PDF abstract
6 165-170 DVOŘÁK L. & HORSÁK M.:
Vitrea transsylvanica - the new speciesof a Carpathian snail in the BohemianForest
Vitrea transsylvanica - the new speciesof a Carpathian snail in the Bohemian Forest
PDF abstract
6 157-164 RUSEK J.:
Collembola of the Šumava National Park, CzechRepublic
Collembola of the Šumava National Park, CzechRepublic
PDF abstract
6 125-156 SOUKUPOVÁ L., HUSÁKOVÁ J., LEDERER F. & VÁŇAJ.:
Vliv vápencové cesty na šumavské rašeliništěRokytecká slať
Effect of limestone-paved track on theRokytecká Mire, Bohemian Forest
PDF abstract
6 111-124 NEUHÄUSLOVÁ Z. & ELTSOVÁ V.:
Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava(Böhmerwald)
Sphagno-Piceetum in the Šumava National Park(Bohemian Forest)
PDF abstract
6 105-110 LEDERER F.:
Sinice a řasy těueného Soumarského rašeliništěna Šumavě
Cyanobacteria and algae of the extractedSoumarské Bog in Bohemian Forest
PDF abstract
6 97-104 LEDERER F. & LUKAVSKÝ J.:
Algae of the Bohemian Forest. 1. Speciesrichness
Algae of the Bohemian Forest. 1. Speciesrichness
PDF abstract
6 87-96 HOLEC J.:
Vzácné houby z rodů Cordyceps a Phaeocollybiana Šumavě - rozbor taxonomie a ekologie novýchnálezů z Povydří a celkové shrnutí výskytu
Rare fungi of genera Cordyceps andPhaeocollybia in the Bohemian Forest - taxonomyand ecology of new records from Povydří area andgeneral distribution.
PDF abstract
6 73-86 KOPÁČEK J., HEJZLAR J., KAŇA J. & PORCAL P.:
Element budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: III. Plešné Lake
Element budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: III. Plešné Lake
PDF abstract
6 53-72 KOPÁČEK J., HEJZLAR J., KAŇA J., PORCAL P.,PŠENÁKOVÁ P. & VRBA J.:
Element budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: II. Černé Lake
Element budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: II. Černé Lake
PDF abstract
6 35-52 KOPÁČEK J., HEJZLAR J., KAŇA J. & PORCAL P.:
Element Budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: I. Čertovo Lake
Element Budgets in three Bohemian Forest lakesand their watersheds in the 2000 hydrologicalyear: I. Čertovo Lake
PDF abstract
Number of displayed records : 23
displayed records 1 do 20        
1| 2
>