Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
5 217-238 MÁNEK J., PROCHÁZKA F., KRATOCHVÍLOVÁ I. &KOLÁŘ R.:
Historický a současný stav přírodovědnéhovýzkumu Šumavy
Historical and recent status of biologicalresearch of the Bohemian Forest
PDF abstract
5 195-216 ČIHAŘ M., TANCOŠOVÁ Z. & TŘEBICKÝ V.:
Národní park Šumava a vybrané aspekty jehoudruitelného rozvoje H hodnocení místnímiobyvateli (obce Borová Lada, Horská Kvilda,Kvilda, Modrava, Filipova Huť, Srní a Prášily)Šumava National Park
Národní park Šumava avybrané aspekty jeho udržitelného rozvoje Hhodnocení místními obyvateli (obce Borová Lada,Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, Filipova Huť, Srnía Prášily) Šumava National Park
PDF abstract
5 187-194 KUČERA M.:
Ptačí společenstva horských smrčin postiuenýchkůrovcovou kalamitou
Bird communities of mountain spruce forestsdamaged by a bark beetle invasion
PDF abstract
5 179-186 KROUPOVÁ V., KURSA J., MATOUŠKOVÁ E. & ŠACHOVÁE..:
Nezbytnost suplementace jódu ve výuivě krav vhorské oblasti Šumavy
The need of iodine supplementation in cattlenutrition in the Bohemian Forest
PDF abstract
5 167-178 DVOŘÁK L.:
Poznámky k přezimování motýlů v podzemníchúkrytech v oblasti Šumavy a v západních Čechách
Notes on hibernation of Lepidoptera species inunderground shelters of the Bohemian Forest and ofWestBohemia
PDF abstract
5 149-166 HOLUŠA O.:
Výsledky faunistického průzkumu váuek(Odonata) na území Šumavy
The results of faunistics research of thedragonflies (Odonata) in the Bohemian Forest
PDF abstract
5 135-148 RŮŽIČKOVÁ J. & KOTRBOVÁ M.:
Aquatic entomocoenosis in lotic ecosystems ofthe upper Vydra basin (Šumava National Park, CzechRepublic)
Společenstvo vodního hmyzu v lotickýchekosystémech povodí horní Vydry(Národní parkŠumava, Česká republika)
PDF abstract
5 121-134 PETR J.:
Vodní hmyz (Odonata, Heteroptera,Trichoptera, Coleoptera)jezírek vybranýchrašelinišť Šumavy a jeho vztah k některýmenvironmentálním faktorům
Aquatic insects (Odonata, Heteroptera,Trichoptera, Coleoptera) of small lakes inselected peatbogs of the Bohemian Forest and theirrelation to some environmental factors
PDF abstract
5 113-120 HLAVÁČ J. & HORSÁK M.:
Nový výskyt plzáka Arion intermediusNormand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKOŠumava(Západní Čechy)
The slug Arion intermedius Normand,1852 (Pulmonata: Arionidae) T new find inthe Šumava Protected Landscape Area (WesternBohemia)
PDF abstract
5 103-112 PRACH K., BUFKOVÁ I., ZEMEK F., HEŘMAN M. &MAŠKOVÁ Z.:
Grassland vegetation in the former militaryarea Dobrá Voda, the Šumava National Park
Grassland vegetation in the former militaryarea Dobrá Voda, the Šumava National Park
PDF abstract
5 93-102 JEHLÍK V.:
Die neophytische Gesellschaft Veronicobeccabungae-Mimuletumguttati(Sparganio-Glycerionfluitantis-Verband) auch im Böhmerwald
The neophytic community Veronicobeccabungae-Mimuletum guttati(theSparganio-Glycerion fluitantis alliance)also in the Bohemian Forest
PDF abstract
5 83-92 PROCHÁZKA F.:
Šumavské šídlatky " mýty a skutečnost
Quillwort species in the Czech Bohemian Forest(Šumava Mts) l fables and reality
PDF abstract
5 69-82 HOLEC J.:
Mykoflóra Šumavy H základní literární pramenya shrnutí biodiverzity makromycetů vnejvýznamnějších biotopech
Mycoflora of the Bohemian Forest c basicliterature and biodiversity of macrofungi inthemain habitats
PDF abstract
5 63-68 NOVÁKOVÁ A. & BLAŽKOVÁ P.:
Mikroskopické houby v půdách vybranýchhorských smrčin České republiky
Microscopic fungi in soils of selectedmountain spruce forests in the Czech Republic
PDF abstract
5 51-62 KVÍTEK T., DUFFKOVÁ R., PETERKOVÁ J. & MAŠKOVÁZ.:
Teplota a vlhkost půdy rozdílně vyuuívanýchporostů lučního stanoviště na Šumavě
Soil temperature and moisture in differentlyused grassland in the Bohemian Forest
PDF abstract
5 41-50 NOVÁK F.:
Vliv vápnění na transformace dusíku v půděhorského smrkového lesa na Boubíně (Šumava)
Nitrogen transformation in limed and unlimedNorway spruce forest soils in Boubín stand(Bohemian Forest)
PDF abstract
5 27-40 NOVÁK F., KALČÍK J. & HRABAL R.:
Frakční slouení fosforu v profilu podzolovépůdy v SPR Trojmezná hora (Národní park Šumava)
Fractional composition of phosphorus in thepodzol profile of mountain spruce forest inTrojmezná hora (Bohemian Forest)
PDF abstract
5 7-26 MENTLÍK P.:
Příspěvek ke geomorfologii oblasti VelkéhoOstrého (1280 m n.m.) na Šumavě
Contribution to geomorfology of Velký Ostrý(1280 m n. m.) area in the Bohemian Forest
PDF abstract
5 5-6 PFAFFL F.:
Geologisches Profil des Bayerischen Waldes unddes Böhmerwaldes
Geologický profil Bavorského lesa a Šumavy
PDF abstract
Number of displayed records : 19
displayed records 1 do 19        
1|