Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
3 229-242 ČIHAŘ M., TŘEBICKÝ V & TANCOŠOVÁ Z:
Udržitelný turismus a jeho monitoring vjádrové zóně Národního parku a biosférickérezervaci Šumava
Sustainable tourism monitoring in the corezone of Šumava National Park and Biosphere Reserve
PDF abstract
3 217-228 KUŠOVÁ D., BARTOŠ M. & TĚŠITEL J.:
Potential development of the right shore ofLipno Lake area < comparison of landscape andurban planning documentation with ideas of localinhabitants
Rozvojové možnosti pravého břehu Lipna bporovnání návrhu územně plánovací dokumentace snázory místních obyvatel
PDF abstract
3 207-216 ŠACHOVÁ E., KROUPOVÁ V., TRÁVNÍČEK J. & KURSAJ.:
Stav dusičnanů a fosfátů v tocích naextenzivně obhospodařovaných farmách
Status of nitrates and phosphates in thefreshwater courses at extensive farmland
PDF abstract
3 195-206 KIRCHNER M., PEICHL L., FIALA J., HOPPE A. &BRAEUTIGAM S.:
Messnetze zur Deposition von Luftschadstoffenim Gebiet des Böhmerwaldes/Šumava (Bayern,Oberösterreich und Tschechien)
Measuring sites of atmospheric deposition ofpollutants in the Bohemian Forest territory(Bavaria, Austria, Bohemia)
PDF abstract
3 183-194 NOVÁK F.:
Transformace dusíku v půdě přirozenéhohorského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
Nitrogen transformation in Norway spruceforest soil in Trojmezná hora (Bohemian Forest)
PDF abstract
3 173-182 MÁNEK J.:
Genetic structure of three natural Norwayspruce populations in the Šumava mountainsdetermined by isoenzyme analysis
Genetická struktura tří přirozených šumavskýchpopulací smrku ztepilého sledovaná isoenzymovouanalýzou
PDF abstract
3 161-172 ZEMEK F., HEŘMAN M. & KLOUDA Z.:
Bark beetle calamity assessment from remotelysensed data
Odhad rozsahu kůrovcové kalamity pomocídálkového průzkumu
PDF abstract
3 155-160 PODRÁZSKÝ V., HAMERNÍK J., LEUGNER J. & KOHLÍKV.:
Přirozené zmlazení rozpadajících se smrkovýchporostů na trvalých výzkumných plochách na územíNP Šumava u předběžné výsledky
Natural regeneration ofdeclined spruce standson permanent research plots in the Bohemian ForestNational Park s preliminary results
PDF abstract
3 141-154 DVOŘÁK L.:
Malakofauna sklepů, štol a jeskynízápadníchČech a oblasti Šumavy
Molluscs of cellars, galleries and caves ofWest Bohemia and of the Bohemian Forest Region
PDF abstract
3 123-140 HOLUŠA J.:
Výsledky faunistického průzkumu sarančí(Orthoptera: Caelifera), kobylek(Orthoptera: Ensifera) a švábů(Dictyoptera: Blattodea) na územíŠumavy a na něko
The results of thefaunistic research of grasshoppers(Orthoptera: Caelifera), crickets(Orthoptera: Ensifera) andcockroaches (Dictyoptera: Blattodea)i
PDF abstract
3 115-122 ŠPAČEK J., SOLDÁN T. & PUTZ M.
Capnopsis schilleri (Plecoptera:Capniidae) in South Bohemia, Czech Republic
Capnopsis schilleri (Plecoptera:Capniidae) v jižních Čechách
PDF abstract
3 95-114 SOLDÁN T., LANDA V. & ZAHRÁDKOVÁ S.
Long-term changes of diversity of mayflies(Ephemeroptera) in the Křemelná riverbasin(Šumava Mts.)
Dlouhodobé změny diverzity jepic(Ephemeroptera) v povodí Křemelné (Šumava)
PDF abstract
3 89-94 HÁNĚL L.:
Fauna of soil nematodes (Nematoda) inTrojmezná hora Reserve
Fauna půdních hlístic (Nematoda)rezervace Trojmezná hora
PDF abstract
3 73-88 PROCHÁZKA J., HAKROVÁ P., PRAŽÁKOVÁ D.,PECHAROVÁ E. & POKORNÝ J.:
Hodnocení revitalizace Mlýnského potoka I. iúvodní studie
Restoration of Mlýnský stream I. s preliminarystudy
PDF abstract
3 65-72 PROCHÁZKOVÁ L. & BLAŽKA P.:
Chemismus a oživení šumavských jezer napočátku 60-tých let
Chemistry and biology of the Bohemian Forestlakes in the early 1960s
PDF abstract
3 49-64 BEUDERT B. & KANTOR W.:
Water and element budgets in the Forellenbacharea of the Bavarian Forest National Park
Vodní a prvková bilance území Forellenbach vNárodním parku Bavorský les
PDF abstract
3 33-48 KOPÁČEK J., HEJZLAR J., PORCAL P. & NEDOMA J.:
Chemistry of Prášilské Lake and itstributaries during the 1998 summer temperaturestratification
Chemismus Prášilského jezera a jeho přítokůběhem letní teplotní stratifikace v roce 1998
PDF abstract
3 25-32 JENÍK J. & SOUKUPOVÁ L.:
On the growth form of bog pine, Pinus xpseudopumilio
O růstové formě blatkové kleče (Pinus xpseudopumilio)
PDF abstract
3 17-24 HOLEC J.:
Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté vČervené knize: nálezy v roce 1998
Bohemian Forest fungi protected by law orincluded in Red Book: finds in the year 1998
PDF abstract
3 7-16 MAREK J. & LEPŠOVÁ A.:
Armillaria populations and pathology atdifferent forest sites of South Bohemia
Populace rodu Armillaria a jehopatologie na rozdílných lesních stanovištíchjižních Čech
PDF abstract
Number of displayed records : 20
displayed records 1 do 20        
1|