Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
19 3 105-137 Jiří Kopáček, Hana Fluksová, Josef Hejzlar, Jiří Kaňa, Petr Porcal, Jan Turek & Jiří Žaloudík
Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012
PDF
19 3 139-148 Klára Matasová, Ondřej P. Simon, Bohumil Dort, Karel Douda & Michal Bílý
Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic)
PDF
19 3 149-164 Oldřich Vojtěch, Zdenka Křenová & Rastislav Jakuš
Species of bark beetles (Scolytinae) collected in the Bohemian Forest at Smrčina/Hochficht two years after the Kyrill hurricane
PDF
19 2 57-71 Monika Krolová & Josef Hejzlar
Protection and support of littoral macrophyte stands by breakwaters on differently exposed shores of the Lipno reservoir
PDF
19 2 73-80 Jan Holec & Martin Kříž
Current occurrence of Pseudoplectania melaena (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve
PDF
19 2 81-104 Lukáš Krejčí
Geografická analýza lokálního výskytu lesních polomů na základě empirického přístupu
Geographical analysis of local occurence of forest windthrows using empirical approach
PDF
19 1 1-23 Jiří Kopáček, Hana Fluksová, Jiří Kaňa, Petr Porcal, Jan Turek & Jiří Žaloudík
Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012
PDF
19 1 25-50 Libor Ekrt & Ester Ekrtová
Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky
Floristic and vegetation survey of a unique locality at Zhůří near Nová Hůrka in the Bohemian Forest
PDF
19 1 51-56 Josef Jaroš & Karel Spitzer
První český nález reliktního motýla – pouzdrovníčka Coleophora uliginosella Glitz na šumavských rašeliništích (Lepidoptera: Coleophoridae)
The first Czech record of a relict moth, Coleophora uliginosella Glitz from peatlands of the Bohemian Forest (Lepidoptera: Coleophoridae)
PDF
Number of displayed records : 9
displayed records 1 do 9        
1|