Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
16 3 187-206 Marie Novotná, Jan Kopp
Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990
Migration trends in the Bohemian Forest region after 1990
PDF
16 3 165-186 Marco Heurich & Karl Heinz Englmaier
The development of tree species composition in the Rachel–Lusen region of the Bavarian Forest National Park
PDF
16 3 149-163 Jiří Kopáček & Jakub Hruška
Reconstruction of acidic deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes (the Bohemian Forest)
PDF
16 3 127-148 Jaroslava Pertoldová, Kryštof Verner, Jan Franěk
Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Bohemian Forest (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
PDF
16 2 93-126 Jan Šumpich & Karel Černý
Butterflies and moths of the Military Training Area Boletice: the forested Špičák Mt. (Czech Republic, Bohemian Forest)
Schmetterlinge des Truppenübungsplatzes Boletice: bewaldeter Berg Špičák (Tschechische Republik, Šumava)
PDF
16 2 61-92 Monika Krolová, Hana Čížková & Josef Hejzlar
Factors affecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir
Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno
PDF
16 1 43-59 Pavel Janda, Radek Bače, Miroslav Svoboda & Martin Starý
Temporal and spatial structure of the mountain Norway spruce forest in the core zone of “Trojmezná” in the Šumava NP
Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně „Trojmezná“ v NP Šumava
PDF
16 1 33-41 Jana Ešnerová, Jiří Mánek & Richard Kolář
Genetic diversity of five populations of European silver fir in the Bohemian Forest
Genetická diverzita pěti populací jedle bělokoré v oblasti Šumavy
PDF
16 1 27-31 Libor Dvořák
Notes on soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of montane forest in southern part of the Bohemian Forest, Czech Republic
PDF
16 1 13-25 Denisa Blažková
Communities with Carex brizoides and their succession
Společenstva s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese
PDF
16 1 1-11 Táňa Štechová, Eva Holá, Alžběta Manukjanová & Eva Mikulášková
Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest
PDF
Number of displayed records : 11
displayed records 1 do 11        
1|