Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
14 3 221-234 Drahomíra Kušová, Jan Těšitel & Michael Bartoš
Biosphere reserves – learning sites of sustainable development?
PDF
14 3 199-220 Václav Nedbal, Kateřina Křováková & Vladimír Brůna
Historical landscape structure and husbandry in spring area of the Blanice River
Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice
PDF
14 3 187-198 Martin Konvička, Libor Dvořák, Zdeněk Hanč, Alois Pavlíčko & Zdeněk Fric
The Baton blue (Pseudophilotes baton) (Lepidoptera: Lycaenidae) in south-western Bohemia: iron curtain, military ranges and endangered butterfly
Modrásek černočárný (Pseudophilotes baton) (Lepidoptera: Lycaenidae) v jihozápadních Čechách: železná opona, vojenské prostory a ohrožený motýl
PDF
14 3 179-186 Jan Máca
Interesting findings of beetles (Coleoptera) and dipterous insects (Diptera) in the southeastern part of the Bohemian Forest and its environs
Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví
PDF
14 3 173-178 Tomáš Ditrich, Miroslav Papáček & Tomáš Broum
Spatial distribution of semiaquatic bugs (Heteroptera: Gerromorpha) and their wing morphs in a small scale of the Pohořský Potok stream spring area (Novohradské Hory Mts.)
PDF
14 3 163-172 Jiří Brabec
Localities of Gentianella praecox subsp. bohemica in the Boletice Military Area – their importance in the taxon area and possibilities of protection
Lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) ve vojenském újezdu Boletice – jejich význam v rámci areálu druhu a možnosti ochrany
PDF
14 2 149-162 Libor Dvořák & Petr Bogusch
Hymenoptera Aculeata of a former sand pit at Pamferova Huť (western Bohemian Forest)
Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Aculeata) bývalé pískovny u Pamferovy Huti (západní Šumava)
PDF
14 2 135-148 Jiří Zelený
Neuroptera of the Bohemian Forest and the foothills
PDF
14 2 93-133 Ivana Bufková & Jaroslav Rydlo
Water macrophytes and wetland vegetation in old cut meanders of the Upper Vltava River (Šumava National Park)
Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava)
PDF
14 2 85-92 Jan Holec & Tomáš Kučera
Rare fungus Pseudorhizina sphaerospora in the Boubínský Prales virgin forest (Czech Republic, Bohemian Forest) – its microlocalities and habitats in the year 2007
PDF
14 2 73-83 Elena Štefková
Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
PDF
14 1 49-71 Jan Šumpich
Results of the survey of lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Knížecí Pláně in the Bohemian Forest
Výsledky průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) Knížecích Plání na Šumavě
PDF
14 1 39-48 Luboš Beran
Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)
Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika)
PDF
14 1 19-38 Libor Ekrt & David Půbal
Novelties in the flora of vascular plants of the Czech Bohemian Forest and adjacent foothills. I.
Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví. I.
PDF
14 1 1-18 Claus Bässler
Climate change – trend of air temperature in the Innerer Bayerischer Wald (Bohemian Forest)
Klimawandel – Trend der Lufttemperatur im Inneren Bayerischen Wald (Böhmerwald)
PDF
Number of displayed records : 15
displayed records 1 do 15        
1|