Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
15 3 217-228 Luděk Bufka, Libor Dvořák, Jaroslav Červený & Hana Srbková
Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in the south-western Bohemia (Czech Republic): history of occurrence and current population trends
PDF
15 3 211-215 Zbyněk Kejval
Report on the occurrence of Ampulex fasciata and Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) in western Bohemia
Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách
PDF
15 3 205-210 Olga Komzáková & Miroslav Barták
The family Anthomyiidae (Diptera) of the Bohemian Forest
PDF
15 3 201-203 Otakar Holuša
First records of Badonnelia titei Pearman, 1953 (Psocoptera: Sphaeropsocidae) and Mesopsocus helveticus Lienhard, 1977 (Psocoptera: Mesopsocidae) in the Czech Republic
PDF
15 3 197-200 Bohumila Voženílková, Milan Kobes, Jan Květ & Jan Frelich
Phytopathological aspects of phytocoenological structure of grasslands with respect to their management
PDF
15 3 173-196 Libor Ekrt & David Půbal
Novelties in the flora of vascular plants of the Czech Bohemian Forest and adjacent foothills. II.
Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví. II.
PDF
15 2 155-172 Pavel Unar
Changes in the vegetation of the Žofínský Prales nature reserve in the period 1975–2008
PDF
15 2 143-153 Roman Modlinger, Jaroslav Holuša, Jan Liška & Miloš Knížek
Population of spruce bark beetle Ips typographus (L.) in the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic)
Stav populace lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) v NPR Žofínský prales (Novohradské hory, Česká republika)
PDF
15 2 121-141 Karel Boublík, Martin Lepší & Petr Lepší
Vegetation of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic)
Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách
PDF
15 2 97-120 Jan Kučera
Bryoflora of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské hory Mts., South Bohemia)
PDF
15 2 87-96 Jeňýk Hofmeister & Jakub Hruška
A comparison of soil conditions in the Žofínský Prales nature reserve with adjacent spruce monocultures
Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
PDF
15 1 67-83 Radek Bače, Pavel Janda & Miroslav Svoboda
Effect of microsite and upper tree layer on natural regeneration in the mountain spruce forest stand Trojmezná (Šumava National Park)
Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné
PDF
15 1 49-65 Marco Heurich
Progress of forest regeneration after a large-scale Ips typographus outbreak in the subalpine Picea abies forests of the Bavarian Forest National Park
PDF
15 1 1-48 Jaromír Lukavský
Algae, Cyanobacteria and Chytridiales of Černé Lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic)
PDF
Number of displayed records : 14
displayed records 1 do 14        
1|