Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
00282 Petr Zavřel Jihočeské muzeum Kompletní dokumentace průběhu Kašperskohorské větve Zlaté stezky Archeologie František Kubů 31.12.2008
00289 Ivo Svoboda Dokumentační a expertní práce spojené s inventarizačním průzkumem flóry a vegetace na území NP Šumava Botanika vyšší 31.12.2006
00287 Lehrberger Gerhard Inženýrsko-geologické posouzení kaňonovitých údolí řeky Vydry a Křemelné Geologie Strodl Susane, Stephanie Gillhuber 30.11.2003
00119 Miroslav Svoboda Odumírání stromové složky a dynamika lesních ekosystémů na území NP Šumava Lesnictví Vilém Podrázský, Lída Sládková, Vítek Vistr, Petra Hejlová 31.12.2004
2005/0010 Petr Koubek Ústav biologie obratlovců AV ČR optimalizace hospodaření velkými savci v ČR, QLRT - 2000-01999 EchinoRisk a Radiotelemetrické sledování rysů Zoologie Jaroslav Červený, Petra Fejková, Michaela Kocúrová 31.12.2004
00116 Daniel Černý LF ČZU Praha Přirozená obnova jedle bělokoré Lesnictví 31.12.2005
00117 Martin Hais PřFUK Praha, katedra fyzické geografie a geologie Vliv melioračních zásahů na odvodnění vybraných povodí v NP Šumava Hydrobiologie,
hydrologie
Markéta Slábová 30.09.2004
00173 Optimalizace hospodaření velkými savci v ČR a Radiotelemetrické sledování rysů Zoologie Jaroslav Červený, Petra Fejklová, Michaela Kocúrová 31.12.2004
00147 Miloslav Slabina Interdisciplinární studium svahových poruch na geodynamicky a archeologicky významných lokalitách-část archeologická Geologie Josef Stemberk, Jiří Zvelebil 31.10.2002
00112 David Podhorský Fytocenologický,pedologický,zoologický a entomologický rozbor na vybraných lesních pozemcích pč.460/6,7,8,9 kú. Červená - ZS VI 30bF číslo 7 Lesnictví 31.12.2004
00156 Václav Pižl Ústav půdní biologie AV ČR Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve ZCHÚ Komplexní monitoring Vladimír Balík, Ladislav Háněl, Jan Frouz, Alena Nováková, Alena Lukešová, Josef Rusek, Josef Starý, Josef Jerhot 31.12.2003
00184 Tomáš Soldán Entomologiclý ústav AV ČR Biodiverzita makrozoobentosu glaciálních jezer Šumavy Hydrobiologie,
hydrologie
Martina Jezberová, Josef Matěna, Miroslav Papáček 31.12.2005
00094 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích Botanika vyšší Jeník, Svobodová, Jaworská, Váňa, Hájek, Bradáč 31.12.2003
00191 Jan Fott PřFUK Praha, katedra parazitologie a hydrologie Zooplankton jako indikátor ozdravění acidifikovaných šumavských jezer Hydrobiologie,
hydrologie
Evžen Stuchlík, Leoš Kohout, Ivan Skála, Jaroslav Sigmund 31.12.2004
00086 Lucie Kupková Lišejníky jako indikátor kvality ovzduší a stavu ekosystémů Botanika nižší Barry Rock 31.12.2002
2005/0015 Stanislav Böhm Faunistický výzkum Lepidopter na území Mrtvého luhu a Jezerní slatě Zoologie-entomologie Alena Böhmová 31.10.2006
00195 Katarína Holcová PřF UK, Ústav geologie a paleontologie Aktuekológia sladkovodných kryteniek Šumavy Hydrobiologie,
hydrologie
Markéta Lorencová, 31.12.2005
2005/0009 Jaroslav Hruška Český svaz ochránců přírody Monitoring hnízdního rozšíření sokola stěhovavého Zoologie Luděk Bufka, Tomáš Bělka, David Melichar, jeden techn.pracovník 31.12.2005
00174 Potravní ekologie šumavské populace datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) Zoologie Roman Fuchs, Petr Macek, Hana Chobotská 31.12.2004
2005/0011 Zdeněk Kotal JU ČB Zemědělská fakulta Potravní ekologie šumavské populace datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) Zoologie Roman Fuchs, Petr Macek, Hana Chobotská 31.12.2004
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 141 do 160
« Vorherige ....
5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 |
.... Weitere »