Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
00288 Jan Votýpka PřF UK Praha Studium kvartérního vývoje reliéfu v Povodí Vydry Geologie Alena Zemanová 31.12.2005
00272 Jiří Muller Mykofloristický výzkum a sběr rzí (Urediniomycetes),snětí (Ustilaginomycetes) a fytopatogenních plísní (Peronosporales s.str.) v NP Šumava. Botanika nižší Jaroslava Marková 31.08.2003
00281 Jaromír Beneš Dendrochronologická analýza recentního materiálu z jehličnanů (Picea abies L. a Abies alba Mill.) ze Šumavy a jejího podhůří Lesnictví Tomáš Kyncl, Alžběta Čejková, Tomáš Kolář 31.12.2004
00152 Bohumír Jánský PřF UK Praha Atlas jezer České republiky,dílčí část "Vrchovištní jezera České republiky" Hydrobiologie,
hydrologie
Miroslav Šobr, Julius Česák, Petr Pošta, Tomáš Hrdinka, Jiří Kvapil 30.11.2004
00055 Eliška Marková Botanický ústav AV ČR Revize stavu a inventarizace změn lučních fytocenóz šumavského NP Botanika vyšší Jiří Kolbek 31.12.2007
00283 Geodynamické procesy v okolí lokality Obří Hrad u Kašperských Hor Geologie 31.12.2003
00284 Filip Hartvich Geodynamické procesy v okolí lokality Obří Hrad u Kašperských Hor Geologie Vít Vilímek, Jan Kalvoda 31.12.2003
2005/0008 Tomáš Albrecht Ústav biologie obratlovců AV ČR Jistota paternity a úroveň rodičovské péče u tří modelových druhů pěvců se zaměřením na hýla rudého Zoologie Jaroslav Škopek, Jaroslav Jelínek, Lubor Červa, Jan Schnitzer 31.12.2006
00273 Stanislav Beneda Odchyt ptáků za účelem kroužkování Zoologie 31.10.2003
00149 Jiří Babůrek Český geologický ústav Praha Geologická mapa NP Šumava v měřítku 1:25 000 Geologie Jiří Šebesta, Barbora Schulmannová, Vladimír Žáček, Daniel Nývlt, Antonín Seifert, Jaroslava Pertoldová, Veronika Štědrá, P. Schovánek, Josef Veselý, Z. Tomášková, P. Gurtlerová, P. Hrazdíra, P. Havlíček, Majer, Sedliský, P. Štěpánek, K. Breiter 31.12.2007
00217 Vilém Podrázský ČZU Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem:Minulý,současný a budoucí stav vody,půd a smrkových porostů Komplexní monitoring J. Sequens, D. Zahradník, Miroslav Svoboda, Jaroslav Karas, Iva Ulbrichová, Jiří Remeš, Daniel Fertšák, Pavel Karnet, H. Kettle, 5 studentů 31.12.2005
00269 Eva Holá JČU ČB BF Bryofloristicko-ekologická studie povodí Křemelné na Šumavě Botanika nižší Jan Kučera 31.12.2005
00508 Karel Prášil PřFUK Praha, katedra botaniky Studium biodiverzity a monitorování výskytu lignikolních saprotrofních mikromycétů Botanika nižší Martina Réblová 31.12.2005
2005/0001 Eva Holá Bryofloristicko-ekologická studie povodí Křemelné na Šumavě Botanika nižší
2005/0030 Vilém Podrázský ČZU Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve ZCHÚ Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem Komplexní monitoring Jiří Viewegh, Jan Farkač, Miroslav Svoboda, Jaroslav Karas, Iva Ulbrichová, Jiří Remeš, Jiří Kratochvíl, studenti 31.12.2005
00285 Ondřej Peksa Biodiverzita vybraných skupin bezcévných rostlin Botanika nižší Eva Loskotová, Ondřej Peksa 31.12.2005
00285 Jiří Váňa Biodiverzita vybraných skupin bezcévných rostlin Botanika nižší Eva Loskotová, Ondřej Peksa 31.12.2005
00286 Ondřej Peksa Biodiverzita vybraných skupin bezcévných rostlin Botanika nižší Eva Loskotová 31.12.2005
00279 Jaroslav Vrba Hydrobiologický ústav AV ČR Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem:Minulý,současný a budoucí stav vody,půda smrkových porostů Hydrobiologie,
hydrologie
Jiří Kopáček, Josef Hejzlar, Vladimíra Hejzlarová, Jiří Kopáček, Jaroslav Vrba, Jiří Nedoma, Jan Turek, Hana Šantrůčková, Jiří Šantrůček, Jiří Kaňa, Jaroslav Hynšt, Eva Uhlířová, Pavel Cudlín, Ivo Moravec, Ewa Chmelíková 31.12.2005
00280 Maria Hojdová PřFUK Praha Mikroklima horské smrčiny v různém stavu rozpadu Lesnictví Martin Hais 31.12.2005
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 121 do 140
« Vorherige ....
4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10 |
.... Weitere »