Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
2005/0021 Tomáš Tichý Botanický ústav AV ČR Věková struktura a dynamika pralesovitých porostů Trojmezné a Smrčiny Lesnictví Tomáš Kyncl, Miroslav Svoboda, 15.12.2006
2005/0013 Otto Walter Kroužkování chřástala polního Zoologie 30.09.2005
2005/0022 Pavel Cudlín ústav ekologie krajiny AV ČR Analýza stavu a managementu horských smrkových ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích Lesnictví Ivo Moravec, Tereza Francírková, Ewa Chmelíková, Magdalena Jonášová, František Havlíček, Zbyněk Malenovský 15.12.2006
2005/0027 Pavel Mentlík Zpč.univerzita, pedagogická fakulta Geomorfologický vývoj debrnické hornatiny a geomorfologický výzkum v oblasti Prášilského jezera Geologie Jan Votýpka, Václav Mentlík 08.08.2008
2005/0028 Tomáš Pollak Revitalizace v povodí Javořího potoka Hydrobiologie,
hydrologie
Martin Rulík, Karel Koura 15.12.2005
2005/0014 Pavel Kozák JČU ČB Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanec Reintrodukce raka říčního (Astacus astacus) v NP a CHKO Šumava Zoologie Tomáš Policar 31.10.2004
2005/0033 Ondřej Simon Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Vliv splouvání na ekosystémy dna Teplé Vltavy I Komplexní monitoring Jitka Svobodová, Věra Kladinová, Michal Bílý, Pavel Franče, Jiří Kučera, Lada Felberová 31.10.2004
2005/0012 Jaromír Strejček Průzkum lokalit vybraných skupin fytofágních brouků se zaměřením na vodní druhy Zoologie-entomologie 30.11.2004
2005/0032 Jan Hošek AGNOS s r.o. Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných velkoplošných CHÚ Komplexní monitoring Marek Banaš, Václav Treml, Tomáš Kuras, Miroslav Zeidler, Jiří Stanovský, Jiří Vávra, Petr Kovařík, 30.11.2007
00271 Roman Křtěn Faunistika čeledi Satyridae v okolí Kvildy a Modravy-čel.Nymphalidae Zoologie-entomologie 31.12.2004
2005/0023 Lucie Potužníková Významné gradace lýkožrouta smrkového na Šumavě Lesnictví - kůrovec 31.03.2005
2005/0019 Jana Ešnerová ČZU Fakulta lesnická a environmentální Morfologické šetření v rámci rodu Pinus na území NP Šumava Lesnictví Jan Kamerník 31.12.2005
00565 Monitorování výskytu mikroskopických hub v oblasti Čeňkova pila a Plešné jezero Botanika nižší 31.12.2005
2005/0017 Martina Čtvrtlíková PřF Univerzity Palackého Dlouhodobý výzkum šumavských populací šídlatek Hydrobiologie,
hydrologie
Petr Hekera, Pavel Havránek, Aleš Látal, Štěpán Husák, Lubomír Adamec, Jaromír Lukavský, Jana Kvíderová, 31.12.2008
00562 Zhodnocení avifauny smrkových porostů ovlivněných kůrovcovou kalamitou. Zoologie Luděk Bufka
00561 Výzkum fytofágního hmyzu v prostoru Trojmezné Zoologie-entomologie
2005/0003 Kateřina Jeřábková LF ČZU Praha Výzkum ekologických nároků a optimálních nanagementů ohrožených druhů Pseudorchis albida (běloprstka bělavá) a Sedum villosum (rozchodník huňatý) Botanika nižší Jana Jersáková, Kateřina Bímová 30.06.2004
00278 Vodní režim půd v pramenných oblastech České republiky ovivňující tvorbu odtoku při uvažování vlivu změn životního prostředí Lesnictví 31.12.2005
00221 Jan Holec Národní muzeum, Mykologické oddělení Biodiverzita a ekologie hub (makromycetů) v NP Šumava Botanika nižší Markéta Suková, Zdeněk Pouzar, Miroslav Beran 31.12.2006
00270 Tomáš Pollak Návrh revitalizačních opatření v povodí Javořího potoka Hydrobiologie,
hydrologie
01.09.2005
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 101 do 120
« Vorherige ....
3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 |
.... Weitere »