Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
2005/0044 Jiří Kout JU ČB Biologická fakulta, katedra botaniky Genetická struktura přirozených populací choroše Fomitopsis rosea Botanika nižší Josef Vlasák 31.12.2007
2005/0037 Lenka Gráttová PřFUK Praha, katedra botaniky Fytocenologická studie zástupců rodu Empetrum Botanika vyšší Jan Suda 30.11.2006
2005/0040 Jan Kučera JU ČB Biologická fakulta, katedra botaniky Bryologické zhodnocení Luzenského údolí a přilehlé části Modravských slatí Botanika nižší Julie Jandová, Eva Holá, Jiří Košnar 30.11.2006
2005/0036 Oldřich Čížek Entomologiclý ústav AV ČR Conservation genetics of the Moorland Clouded Yellow in the Hercynian Mountains, Czech Republic: population structure and dispersal in relic mountain metapopulations Zoologie-entomologie Jaroslav Zámečník, Martin Konvička, Anna Doskočilová 30.09.2006
2005/0041 Miroslav Vosátka Botanický ústav AV ČR Vliv interakce vybraných druhů hub na dekompozici jehlic Picea abies a transformaci huminových kyselin z odpadu. Lesnictví - kůrovec Ondřej Koukol, Marcela Kovářová, Libor Mrnka, František Novák, Jan Wild, Klára Florová 31.12.2007
2005/0006 Bohuslav Kloubec Správa CHKO Třeboňsko Reintrodukce puštíka bělavého v NP Šumava Zoologie Luděk Bufka, Jana Kubová, dva techničtí pracovníci 31.12.2010
2005/0004 Ondřej Slavík Vyzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů Hydrobiologie,
hydrologie
Pavel Horký, Pavel Balvín, Jana Celetková, Václav Matoušek, Lukáš Prága, Shiferaw Demeke, Blanka Desortová, Michal Bílý, Tomáš Randák, Jitka Kolářová 31.12.2011
2006/0013 Katarína Holcová Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Ústav geologie a paleonto Biodiverzita sladkovodních krytenek Šumavy a její využití v paleoekologii Hydrobiologie,
hydrologie
Markéta Lorencová 30.06.2009
2005/0018 Jiří Kopáček Hydrobiologický ústav AV ČR Integrovaný projekt odhadu globálních změn na evropské sladkovodní ekosystémy; 6.rámcový program EC Hydrobiologie,
hydrologie
Jaroslav Vrba, Josef Hejzlar, Vladimíra Hejzlarová, Jiří Kaňa, Jiří Nedoma, Petr Porcal, Jan Turek, Jana Šantrůčková, Jiří Šantrůček, Jiří Šetlík, Eva Uhlířová, Luboš Pechar, Kateřina Skopcová, Daniel Vaněk, Vlasta Matěnová, Pavel Cudlín, František Havlíček, Ewa Chmelíková, Magdalena Jonášová, Ivo Moravec, Jiří Žaloudík, Miroslav Svoboda, Josef Veselý, Vladimír Majer, Evžen Stuchlík, Jan Fott, Jakub Horecký, Leoš Kohout, Adam Petrusek, Michal Koblížek, Michal Mašín, Ondřej Prášil, Ivo Vicena 30.11.2009
2005/0029 Jakub Hruška Česká geologická služba Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava Komplexní monitoring Jaroslav Vrba, Jiří Kopáček, Hana Šantrůčková, Pavel Cudlín, jiří Žaloudík, Miroslav Svoboda, František Křovák, Jan Hofmeister, Filip Oulehle, Tomáš Navrátil, Miroslav Tesař, Jiří Polívka, Stanislav Princ, Evžen Lampa, David Pěsta 15.12.2007
2005/0007 Tomáš Albrecht Ústav biologie obratlovců AV ČR Výzkum Hýla rudého v oblasti Vltavského luhu Zoologie Martin Lundák, Petra Rozkošná, Michal Vinkler, Petr Suvorov 31.12.2006
2005/0031 Věra Kladivová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Vliv splouvání na ekosystémy dna Teplé Vltavy Komplexní monitoring Jitka Svobodová, Michal Bílý, Petr Vajner, Jiří Kučera, Lada Felberová, Karel Douda, Ondřej Simon, Pavel Kožený, Daniel Fiala, Josef Rebec 30.11.2009
2005/0002 Jiří Neustupa PřFUK Praha, katedra botaniky Populační ekologie a biomonitoring zelených řas a chrysomonát vybraných rašelinišť na území NP Šumava Botanika nižší Yvonne Němcová, Pavel Škaloud, Kateřina Machová 31.12.2010
2005/0005 Lucie Městková PřFUK Praha Ekologie jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě Zoologie Jaroslav Červený, 31.12.2007
00277 Pavel Kovář ČZU Fakulta lesnická a environmentální Možnosti zvyšování ekologické stability,retence a akumulace vody v krajině Hydrobiologie,
hydrologie
Jan Beran, František Hrádek, František Křovák, František Doležal, Petr Máca, Eva Pánková, Jiří Pavlásek 31.12.2011
2005/0039 Františk Stíbal Správa NP a CHKO Šumava Posouzení míry antropogenního zatížení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů Hydrobiologie,
hydrologie
Martin Hais, Jan Procházka, Jan Pokorný, Ilja Vyskot, Filip Špaček, Jana Synková, Petr Hrůza, 31.12.2007
2005/0026 Filip Hartvich Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Výzkum geodynamických procesů v okolí Obřího hradu u Kašperských Hor Geologie Vít Vilímek, Jiří Zvelebil 31.12.2006
00274 Pavel Mentlík Zpč.univerzita, pedagogická fakulta Geomorfologický výzkum v oblasti Prášilského jezera Komplexní monitoring Jan Votýpka, Václav Mentlík, Pelíšek, Kunský, Šebesta 31.12.2006
2005/0020 Martin Černý IFER, s.r.o. Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesních šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty Lesnictví Vladimír Zatloukal, Emil Cienciala, Jana Beranová, Miroslav Michalec 15.12.2006
2005/0025 Marek Parkman Prachatické muzeum Archeologický průzkum Šumavy na území okresu Prachatice Archeologie 01.05.2010
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 81 do 100
« Vorherige ....
2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 |
.... Weitere »