Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
2006/0017 Jaroslava Hurtová Populačně-ekologická studie invazního druhu Lupinus polyphyllus (lupina mnoholistá) v oblasti Šumavy Botanika vyšší Libor Ekrt, Karel Prach 30.06.2009
2006/0016 Radim Bartoň Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad labem, pobočk Revize typologického průzkumu a obnova typologických sond na území lesních správ Prášily, Křemelná a Srní Lesnictví Jana Jiráková, Jan Majer 31.12.2007
2006/0019 Magdaléna Ševčíková OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská EUROPEAN PLANT EXPLORATION FOR POA SPECIES Botanika vyšší David Huff, Evelin Willner, Pavel Šrámek 25.06.2006
2006/0014 Tomáš Albrecht Ústav biologie obratlovců AV ČR Sledování početnosti hýla rudého carpodacus erythrinus na Šumavě Zoologie Radovan Haluzík, Jiří Reif, Lukáš Kratochvíl, Martin Weiser, Petra Hradcová, Olga Šrámková, Hana Jirků, Michala Marková, Jana Škorpilová, Eva Vojtěchovská, David Štorch, Radka Štorchová, Arnošt Šizling, Eva Šizlingová, Jiří Tůma, Michala Bryndová, Eva Landová 12.06.2006
2006/0011 Romana Maunová Vliv turistického ruchu na vegetaci údolí Modravského potoka Botanika vyšší Jana Möllerová 31.12.2006
2006/0012 Jaroslav Hruška Český svaz ochránců přírody, základní organizace 26/02 Monitoring sokola stěhovavého v oblasti Plešného jezera Zoologie Vladimír Šťovíček, 31.12.2008
2006/0010 Bohumír Jánský Přírodovědecká fakulta UK v Praze, katedra fyzické geografie Hydrologická funkce rašelinišť Hydrobiologie,
hydrologie
Jan Kocum, Petr Pošta, Miroslav Šobr, Julius Česák, Tomáš Hrdinka, Tomáš Marek, Lenka Ševčíková, Jan Jelínek, Pavel Hladík, Milan Prokš, Jakub Čurda 31.12.2008
2006/0001 Roman Modlinger VULHM, Jíloviště - Strnady, Praha 5 Zbraslav Motýlí fauna českých zemí troficky vázaná na smrk (Picea abies) a její zastoupení v klimaxových smrčinách vybraných segmentů I. zón v NP Šumava Zoologie-entomologie Jan Liška 30.11.2007
2006/0002 Bohuslav Kloubec Česká společnost ornitologická Srovnávací ornitologický průzkum v lokalitách Smrčina - Hraničník (Ptačí oblast Šumava), Špičák a Chlum (Ptačí oblast Boletice) Zoologie Jiří Bureš, Petr Bürger, Jan Fišer, Milan Frencl, Jan Hora, Jozef Hlásek, Jana Kubová, Ladislav Lešák, Jiří Pykal, Jiří Šebestián, Alexandra Trublová, Jiří Vitovský, Pavel Volf, Lumír Vozábal 30.11.2006
2006/0003 Karel Spitzer Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav Entomologický výzkum hmyzích společenstev paleorefugií Šumavy (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Ephemeroptera, Plecoptera) Zoologie-entomologie Aleš Bezděk, Josef Jaroš, Lozan Aurel, Tomáš Soldán 31.12.2008
2006/0009 Jiří Sedlák Miligal, s.r.o. Gravimetrické měření 1 : 25 000 na jihovýchodní Šumavě - oblast Strážný - Horní Planá Geologie Zuzana Krejčí, Stanislav Zabadal, Ivan Gnojek, Ján Gajdošík, Jan Cirhan, Martin Páral, Václav Perník, Ladislav Stejskal, Štefan Koprda 30.06.2007
2006/0005 Iva Ulbrichová Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a envi Přirozená obnova horských smrčin Lesnictví 31.10.2006
2006/0026 Miroslav Svoboda Česká zemědělská univerzita v Praze, FLE Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny Lesnictví Václav Pouska, Radek Bače, Martin Starý, Pavel Janda 30.06.2009
2006/0034 Vilém Podrázský VŠZ Praha, fak. lesnická a environmentální Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce, má 5 dílčích projektů V001-005 Lesnictví Stanislav Vacek, Miroslav Svoboda, Jiří Remeš, Iva Ulbrichová, Jiří Kratochvíl, Eduard Petrovský, Hana Fialová, Aleš Kapička, diplomanti 30.06.2009
2005/0046 Kateřina Jeřábková LF ČZU Praha Výzkum ekologických nároků a optimálního managementu ohrožených druhů Pseudorchis albida a Sedum villosum Botanika vyšší Kateřina Bímová, Jana Jersáková, Monika Průšová 31.12.2007
2005/0038 Ester Hofhanzlová JU ČB Biologická fakulta Populační ekologie , reprodukční strategie a genetická variabilita populací druhu Gentiana pannonica ve vazbe na rozšíření zkoumaného druhu. Botanika vyšší Milan Štech 01.10.2008
2005/0045 Antonín Kunc Průzkum starého díla v lokalitě Prameny Vltavy pomocí geofyzikální metody EOM Geologie Květa Kuncová, Pavel Meszaros, Jaroslav Flegr, František Štill, Bohumil Toms 30.09.2007
2005/0035 Jana Jersáková JU ČB Biologická fakulta Ověření historických lokalit kriticky ohroženého druhu Epipogium aphyllum na Šumavě Botanika nižší Tomáš Hájek 31.12.2008
2005/0043 Pavel Čermák Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Rizikové látky v půdě ve vztahu k životnímu prostředí - přeshraniční základy ochrany půdy Geologie Vlastislav Chvátal, Eva Mišíková, Ladislav Kubík, Milan Sáňka, 30.11.2008
2005/0042 Jiří Gabriel Mikrobiologický ústav AV ČR Obsahy těžkých kovů v dřevokazných houbách v Praze a na Šumavě Botanika vyšší Martin Pospíšek, Věra Merhautová, Jan Vrána, Jiří Dvořák 01.04.2006
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 61 do 80
« Vorherige
1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 |
.... Weitere »