Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
2007/0011 Jaroslav Vrba Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? Hydrobiologie,
hydrologie
Tomáš Soldán, Miroslav Papáček, , Josef Matěna, , Martina Čtvrtlíková, , , Hana Šantrůčková, Pavel Cudlín, Jiří Nedoma, Miroslav Beran, Veronika Sacherová, Jan Fott, Linda Nedbalová, Vlasta Matěnová, Jiří Kopáček, Tomáš Picek, 31.12.2009
2007/0001 Helena Svitavská-Svobodová Botanický ústav AV ČR v Praze Pylový monitoring Šumavy 1997-2009 a vývoj vegetace a změny klimatu v montánních oblastech ČR v pozdním glaciálu a v holocénu Komplexní monitoring Vladimír Melichar, Eva Jamrichová, 31.12.2009
2006/0035 Filip Hartvich Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Komplexní geodynamický výzkum okolí lokality Obří hrad - pokračování projektu Geologie Jiří Zvelebil, Michala Housarová 30.06.2008
2006/0008 Pavel Mentlík Západočeská univerzita v Plzni Geomorfologický a geoekologický výzkum okolí Plešného jezera Geologie Jozef Minár, Eva Břízová, Lenka Lisá 08.08.2008
2006/0007 Jaroslav Červený Akademie věd, Ústav biologe obratlovců Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy Zoologie Petr Koubek, Miloš Anděra 30.06.2010
2006/0027 Daniel Černý Analýza vývoje lesních porostů původního charakteru na území NP Šumava metodou dendroekologie a s využitím dochovaných historických pramenů Lesnictví 30.06.2009
2006/0028 Jan Pěsta Vegetační a fytocenologický průzkum v povodí Hučinky na území lesní správy Stožec Botanika vyšší 31.12.2007
2006/0029 Jan Rychtář Rozdíly ve vegetačních poměrech třech dlouhodobě sledovaných experimentálních povodí na území lesních správ Modrava a Kvilda Botanika vyšší 30.06.2007
2006/0030 Jitka Schneiderová Dynamika zarůstání přehrazených odvodňovacích rýh na revitalizovaných rašeliništích na území NP Šumava Botanika nižší Eva Loskotová, 30.09.2009
2006/0033 Zdeněk Pastorek Výzkumný ústav zemědělské techniky Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí LFA Komplexní monitoring Otakar Syrový, Věra Holubová, Vladimír Hnilička, Ilona Gerndtová, Michal Novák, Václav Podpěra, Ladislav Jílek, Radek Pražan, Pavel Šrámek, Alois Peterka 30.06.2010
2006/0032 Karel Taubr Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad labem, pobočk Revize typologického průzkumu a obnova typologických sond na území LHC České Žleby, Borová Lada, Strážný, Kvilda Lesnictví Jiří Roubík 31.12.2009
2006/0031 Karel Prach Jihočeská univerzita, Biologická fakulta Možnosti a limitace přirozeného zmlazení buku v oblasti Šumavy Lesnictví Zuzana Chlumská 30.06.2009
2006/0023 Jiří Zelený Entomologický ústav AV ČR, Biologické centrum Vybrané skupiny fytofágního hmyzu, jejich predátoři a parazitoidi Zoologie-entomologie Petr Doležal, Jan Havelka, Jaroslav Holman, Petr Starý, Petr Švácha, František Weyda 31.10.2009
2006/0022 Pavel Štěrba Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Analýza tvaru kmene Lesnictví Aleš Hutař, Petr Novák, Michal Novák, Petr Paščenko 31.08.2006
2006/0024 Pavel Pech Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra vodního hospodá Hydroblogický monitoring na šumavských povodích provozovaných katedrou vodního hospodářství a environmentálního modelování FLE ČZU v Praze Hydrobiologie,
hydrologie
Jana Ředinová, Petra Skalská, Petr Máca, 26.10.2007
2006/0025 Jiří Pavlásek Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra vodního hospodá Podrobný hydropedologický průzkum experimentálních povodí provozovaných katedrou vodního hospodářství a environmentálního modelování FLE ČZU v Praze Hydrobiologie,
hydrologie
Pavla Kudrnová, Kateřina Hudečková 26.10.2007
2006/0021 Jan Šumpich Synekologické hodnocení společenstev motýlů v různých lesních typech v okolí Smrčiny a trojmezné v NP Šumava: ekologie a diverzita Zoologie-entomologie 15.11.2006
2006/0020 Ivo Svoboda Dokumentační a expertní činnost spojená s průzkumem flóry a vegetace na území NP Šumava Botanika vyšší 30.06.2010
2006/0015 Václav Mikeš Rozšíření a genetická struktura fragmentovaných populací plcha zahradního (Eliomys quercinus) Zoologie Jakub Polák, Michal Šorf, František Sedláček 31.12.2009
2008/0001 Jaromír Kolejka MZLU v Brně, Ústav tvorby a ochrany krajiny STRiM - Systém podpory rozhodování se vzdáleným přístupem pro nadnárodní řízení ekologických rizik Lesnictví Martin Klimánek, Tomáš Mikita, Sylva Dvořáková, Ilja Vyskot, Petr Hrůza, Petr Balogh 31.12.2008
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 41 do 60
« Vorherige
1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 |
.... Weitere »