Externe Projekte

Verantwortlich: Verantwortliches Institut: Titel:
Kategorie: Mitverantwortlich: Ende:
Suchergebnisse...
Ordnungszahl Verantwortlich Verantwortliches Institut Bedeutende Aufgabe Kategorie Weitere Mitglieder des Forschungsteams Ende
2007/0017 Markéta Hrežíková Přirozená obnova na plochách postižených orkánem Kyrill:porovnání bezzásahového a zásahového managementu Lesnictví Magda Jonášová 31.12.2010
2007/0016 Jiří Pavlásek ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra vodního ho Sběr a monitoring hydrologických dat a komplexní terénní průzkum na experimentálních povodích Modrava 1, 2, 3 Hydrobiologie,
hydrologie
Zbyněk Klose, Jiří Pavlásek, Petr Máca, 31.12.2008
2007/0019 Pavel Franče Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha Program situačního a referenčního monitoringu stavu povrchových vod Hydrobiologie,
hydrologie
, , Petr Pařil, Marcela Růžičková, Jaroslav Rydlo, Alena Vydrová 31.12.2012
2007/0022 Magdalena Pokorná Vyhodnocení úspěšnosti obnovy velkoplošných holin v oblasti NP Šumava Lesnictví 30.04.2008
2007/0023 Renata Joudalová Současné a historické rozšíření druhů Eriophorum gracile a eriophorum latifolium a příčiny těchto změn Botanika vyšší 31.08.2007
2007/0014 František Bouda Lišejníky reliktních borů Botanika nižší 31.12.2009
2007/0013 Jan Procházka Jihočeská univerzita, Zemědělská fak., Katedra rybářství Monitoring ichytofauny vybraných úseků Řasnice Zoologie Pavel Vejsada, Radek Halada, Jan Procházka 30.09.2007
2007/0015 Martina Réblová Botanický ústav AV ČR Molekulární systematika rodu Ceratostomella a příbuzných taxonů Botanika nižší 31.12.2010
2007/0003 Jan Šťastný Dynamika rozvoje zoobentosu vybraných úseků řeky Křemelné Hydrobiologie,
hydrologie
Ivo Sukop, Roman Heimlich 31.12.2009
2007/0021 Jaroslava Hurtová Populačně-ekologická studie invazního druhu Lupinus polyphyllus (lupina mnoholistá) v oblasti Šumavy Botanika vyšší Karel Prach, Libor Ekrt 31.12.2008
2007/0006 Eliška Vicherová Vliv revitalizačního zásahu na vegetaci rašeliniště Schachtenfilz a rašeliniště Na rybárně Botanika nižší 30.09.2009
2007/0007 Andrea Kučerová Botanický ústav AV ČR Monitoring vodního režimu a vegetace Rokytecké slatě v NP Šumava Hydrobiologie,
hydrologie
Tomáš Kučera, Tomáš Hájek 31.12.2010
2007/0018 Petr Dolejš Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lampetri s nejasným taxonomickým postavením Zoologie-entomologie Jan Buchar, Lenka Kubcová, Jana Musilová, Jaroslav Smrž 31.12.2009
2007/0008 Magda Jonášová Ústav syst. biologie a ekol. AV ČR Horské smrčiny po napadení lýkožroutem smrkovým:dynamika vegetace a přirozené obnovy Lesnictví - kůrovec Karel Prach, Martin Hais, Markéta Slábová, Edwards Keith 31.12.2009
2007/0009 Klára Vočadlová Výzkum pleistocénního zalednění české části Šumavy Geologie Martin Křížek, Zbyněk Engel, Václav Treml 23.07.2008
2007/0004 Jan Šumpich Synekologické hodnocení společenstev motýlů v různých ekosystémech v okmolí Smrčiny a Trojmezné (NP Šumava) "Monitoring chorologicky nejvýznamějších druhů živočichů v NP Šumava:Xestia sincerea(Herrich-Schäffer, 1851)" Zoologie-entomologie 15.12.2007
2007/0005 Jana Růžičková Ústav pro ŽP, PřF UK v Praze Biodiverzita lotických ekosystémů v oblasti NP a BR Šumava Hydrobiologie,
hydrologie
Martin Čihař, Jana Benešová 31.12.2009
2007/0012 Stanislav Vacek Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a envi Management biodiverzity v Krkonoších a na Šumavě Lesnictví Anna Lepšová, Iva Ulbrichová, Jana Möllerová, Jiří Remeš, Miroslav Svoboda, 31.12.2009
2007/0020 Tomáš Albrecht Hnízdní biologie a ekologie hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na území NP Šumava Zoologie Martin Lundák, Hana Mrkvičková, Jaroslav Jelínek, Petr Suvorov, Pavel Jaška, Luboš Červa, Pavel Munclinger, Jan Schnitzer, Michal Vinkler 31.08.2009
2007/0010 Luboš Čepa Ověření historických lokalit výskytu druhu Sedum villosum Botanika vyšší Jana Jersáková 31.10.2008
Anzahl gefundener Einträge : 672         abgebildete Einträge 21 do 40
« Vorherige
1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
.... Weitere »