Nivou Kořenského potoka (CHKO)

Zkratka vycházky v e-shopu: Koř
Niva Kořenského potoka je přírodní rezervací táhnoucí se podél Kořenského potoka, který přes osadu Kořenný protéká kol Strážného dále do Časté, Řasnice, až do Teplé Vltavy!

Pohybovat se budeme po rašeliništi a třasovišti až dosáhneme suchých luk s druhově bohatými smilkovými loukami - vřes obecný, mateřídouška atd.

Na Orlovu huť (Adlerhütte) upomínají jak kamenné snosy, tak boží muka u cesty. Sukcese si nezadržitelně bere zpět, co člověk před staletími vyrval ze spárů přírody. Vysokostébelnatá společenstva jsou domovem mnoha ohrožených druhů plazů, obojživelníků a ptáků.

Vyhlídka Václava Hrubého nad Orlovkou připomíná jednoho nezapomenutelného nestora ochrany přírody na Šumavě. Nádherné výhledy na Vltavickou brázdu i nejbližší hory s pestrými smíšenými porosty.

Výstup na Žlíbský vrch bude zprvu pozvolný, a pak opravdu prudký. Osada někdejších Žlíbků ležela na historické Zlaté stezce, po které proudila do Čech sůl až ze vzdáleného Solnohradu. Zažijeme trasu soumarů na vlastní kůži, která vede směrem na Vimperk i horským sedlem pod Chlustovem. Po zdolání vrcholu se spustíme po jeho úbočí na Hliniště a odtud již zpět po hrázi nejstaršího rybníka v Čechách do Strážného.

 

Praktické informace

Trasa

Termíny 2019:
  9.8.   27.8.   13.9.   29.9.   27.10.  

 

Začátek - sraz: 9.00 hod.

Sraz: Strážný (střed obce - kašna)
GPS: 48.9086300N, 13.7203339E

Mapa

Konec - Strážný v cca 17:00
Čas celkem cca 8 hodin

Trasa

Délka: cca 16 km

Popis: Strážný - Kořenný - Kořenský potok - Orlovka - Žlíbský vrch - Chlustov - Hliniště - Strážný

Počet účastníků - maximálně 10 osob.

Fyzická náročnost: STŘEDNÍ, převýšení přes 600 m, zčásti podmáčeným terénem, jinde prudké stoupání a klesání, chůze skrz lesní porost, kluzké kameny, přelézání padlých kmenů.

Vybavení s sebou: pevná obuv, vhodné oblečení (Vycházka se koná za každého počasí! V horách se může rychle změnit počasí.), pití a jídlo (celodenní výlet!), případně turistická hůl, repelent, fotoaparát, dalekohled.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.