S perlorodkou Vltavským luhem

Zkratka vycházky v e-shopu: VL2

Horní tok řeky Vltavy patří nejen k nejkrásnějším splavným řekám pro vodáky, ale zároveň je jedním z nejčistších vodních toků v Čechách vůbec. V samotné řece žijí organismy, které už jinde vymizely. Dno pokrývají celé koberce jinak vzácných rostlin. I břehové porosty patří k domovu mnoha jedinečných druhů ptáků, hmyzu i savců. Vltavský luh je zároveň nejrozsáhlejším údolním rašeliništěm v celé České republice a organismy zde žijící pamatují ještě dobu ledovou na Šumavě.

Rozsáhlé území Vltavského luhu je velmi přísně chráněno a návštěvníci do něj mohou nahlédnout pouze ze své lodi, když splouvají horní Vltavu a to pouze pokud je v ní dostatek vody. Chůze po březích řeky je velmi obtížná a je nutno se prodírat bujnou vegetací. Své teritorium navíc mohou bránit hejna komárů a podobně, proto je nutné počítat na této túře se vším.


Termíny 2019:
   30.7.      6.10.   

Cena:  300,- Kč/os.

Začátek - Chlum u Volar (parkoviště u kapličky; 5 km z Volar směrem na Lipno) v 9:15 hod

 

GPS: 48°51'58.522"N, 13°54'32.611"E

Mapa

Konec - Chlum v cca 16:00
Čas celkem cca 7 hodin

Délka: cca 15 km
Popis: Chlum - bývalý Chlumský most - Vltavský luh - Chlumské rašeliniště - most u Pěkné - meandry u Pěkné - Chlum

Fyzická náročnost: STŘEDNÍ, chůze podmáčeným a nerovným terénem, hustou a vysokou trávou, skrz keřové porosty tavolníků, průchod zavodněným územím. (vhodné vybavení)

Pro obě trasy:

Počet účastníků - maximálně 11 osob.

Vybavení s sebou: pevná obuv s protiskluznou podrážkou, vhodné oblečení - dlouhé nohavice a rukávy, jídlo a dostatek pití, repelent proti komárům, fotoaparát.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.


Fotogalerie
  • vltavsky-luh
  • vltavsky-luh
  • vltavsky-luh
  • vltavsky-luh
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout