K peřejím Křemelné

Zkratka vycházky v e-shopu: K3

Řeka Křemelná dokázala na Šumavských pláních za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy. Divoká horská řeka si podnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Nejen ve Vydře ale snad ještě více v Křemelné loví vydra říční. Můžeme zde pozorovat na vodě závislé ptáky jako skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.

Přístup lidí do kaňonu Křemelné je omezen, aby se zde mohla vyvíjet jedinečná fauna bez vyrušování všudypřítomnými lidmi. V rámci „vycházek do šumavské divočiny" můžete letos s průvodcem nahlédnout na dva různé úseky řeky Křemelné. Každý z nich je jiný - od hlubokého kaňonu s tůněmi nad Čeňkovou Pilou až po klidnější tok s meandry na Frauenthalu, kde se v minulosti dokonce trvale usadil člověk. Celkově jde o náročné trasy po nerovném povrchu, přes kameny, s přelézáním padlých stromů a fyzicky náročným klesáním a stoupáním do, a pak z kaňonu Křemelné.

Praktické informace

Termíny 2019:
 25.7.     8.8.     22.8.     5.9.    19.9.    3.10.     17.10.  

Začátek - Velký Bor (parkoviště Velký Bor u Prášil) v 9:00 hod
GPS: 49°6'9.262"N, 13°25'46.409"E
Mapa
Konec - Velký Bor, do cca 16:00
Čas celkem cca 7 hodin

Trasa
Délka: cca 16 km

Popis: Velký Bor - kaňon Křemelné - pod Stodůlkami - peřeje na Křemelné - Frauenthal (Sklářské údolí) - kolem hory Slunečné - Gruberg - Velký Bor

 

Fyzická náročnost: VYSOKÁ, prudké klesání (2 km, výškový rozdíl 175 m), chůze po kamenech, nezpevněná pěšina, přelézání padlých kmenů a vývratů, prudké stoupání (2 km, 230 m převýšení).

Počet účastníků - maximálně 11 osob.

Vybavení s sebou: pevná obuv s protiskluznou podrážkou, vhodné oblečení (Vycházka se koná za každého počasí!), pití a jídlo (celodenní výlet!), případně turistická hůl, repelent, fotoaparát.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.


Fotogalerie
  • kremelna-3
  • kremelna-4
  • kremelna-5
  • kremelna-6
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout