Klidová území NPŠ

Klidová území Národního parku Šumava

  • 27.02.2019
Klidová území Národního parku Šumava jsou opatřením, kterým se na území národních parků reguluje pohyb návštěvníků. Tato regulace je nutná především s ohledem na ochranu vzácných druhů živočichů a tam, kde se trvale vyskytují, hnízdí, vyvádějí mláďata, zimují, tedy tam, kde jsou nejcitlivější k rušení lidmi.VHrebek rys Vymezení území, kam byl vstup možný pouze po vyznačených stezkách, bylo stanoveno už při vyhlášení národního parku Šumava a to na zhruba 22 procentech území Národního parku Šumava. Prakticky stejný rozsah klidových území při zachování současných turistických stezek navrhuje Správa Národního parku Šumava i nyní. Důvody pro ochranu jsou pořád stejné - snažíme chránit rašeliniště před zničením sešlapáním a erozí, stále ještě přežívají druhy jako tetřev a tetřívek, je potřeba chránit lovecká teritoria rysích matek, která tu úspěšně vyvádí mláďata. K těmto ohroženým druhům zvířat se za těch 30 let přidaly i další, které potřebují ochranu a kterým se na území Šumavy daří - například jeřáb, perlorodka a sokol.

Návrh klidových území na Šumavě otevírá bezmála tři tisíce hektarů území, které jsou doposud nepřístupné, nebo je možné jimi projít jen po vyznačených stezkách. Návštěvníci tak budou moci detailně poznávat jejich jedinečnost.

Velkým lákadlem bude určitě oblast podél řeky Křemelné mezi Prášily a zaniklou obcí Stodůlky. Je to nádherné, divoké území protknuté kouzelnou řekou Křemelnou. Žďárské slatě, Častá a Polecký vrch zase nabídne poznávání jiné přírody - severské tajgy uprostřed Evropy. Tato místa se zcela nově a poprvé otevřou návštěvníkům.

Další celé velké území mezi Kvildou a Strážným se prakticky bez omezení také nově otevírá turistům. V této části národního parku navrhujeme jen několik časově omezených maloplošných klidových území, aby turistický ruch neohrožoval třeba tok tetřívka obecného nebo hnízdění sokola stěhovavého. Po část roku se zde bude moci chodit jen po vyznačených cestách, ale po zbytek roku budou průchozí úplně všude, kde to terén dovolí.

ZPatzelt-Soumarske raseliniste Tímto časově omezeným klidovým územím se návštěvníkům v létě a na podzim otevírá i možnost objevovat také krásy severní části Stožecké skály, kam je v současnosti zakázaný vstup po celý rok, protože zde nevede žádná stezka.

S novým návrhem klidových území se zároveň zvyšuje podíl proznačených nebo vyhrazených cest. V současné době prochází klidovými územími 58 km turistických cest. Díky novému návrhu se jejich podíl zvyšuje na více než 90 km, přičemž velká část navýšení je tvořena sladěním přístupnosti hraničního chodníku s režimem zavedeným v Národním parku Bavorský les.

Celkově se velikost klidového území zvyšuje ze současných 9002 ha na 14921 ha. Největší změna nastává v příhraniční části, jež navazuje na klidové území Národního parku Bavorský les, tedy v oblasti Mokrůvek, Modravských slatí a Poledníku, kde žije jedna z největších populací tetřeva hlušce na Šumavě. Větší část tohoto území je dnes nepřístupná kvůli existenci ostrůvků prvních zón, které na sebe nenavazují, a území je tak neprostupné. Toto území v návrhu Správa sceluje do jednoho kompaktního celku, který bude sloužit jako kompenzační opatření pro zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup, s jehož otevřením se do budoucna počítá.


S návrhem klidového území se můžete seznámit v mapě zde:
https://cz-np-sumava.tmapserver.cz/mapa/klidove-uzemi-05112019 (listopad 2019)

Legenda k mapě klidových území:

legenda-klidovky

 
 

Klidová území NPS

  

Nedílnou součástí návrhu jsou také podrobná odůvodnění jednotlivých klidových území:

KLIDOVÉ ÚZEMÍ šumavských rašelinišť

KLIDOVÉ ÚZEMÍ tetřeva hlušce

KLIDOVÉ ÚZEMÍ tetřeva hlušce pro oblast Trojmezí a Smrčiny

KLIDOVÉ ÚZEMÍ tetřívka obecného, jeřába popelavého a perlorodky říční

KLIDOVÉ ÚZEMÍ sokola stěhovavého

KLIDOVÉ ÚZEMÍ šídlatky ostnovýtrusné

KLIDOVÉ ÚZEMÍ rysa ostrovida


 

Pokud máte jakýkoli dotaz k problematice klidových zón, návrh nebo komentář, můžete nám je poslat na e-mail: klidovky@npsumava.cz.

Každý dotaz či návrh bude zpracováván a to do 5. května 2019.

 

Tiskovou zprávu k tématu ze dne 27.2.2019 najdete ZDE.

  

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout