Nová zonace NPŠ - Otázky a odpovědi

 

Bude nějak omezen vstup návštěvníků do území?

Novou zonací nikoli. Ta je určena jen k rozdělení ploch podle intenzity možné péče. Návštěvník bude moci vstupovat do všech zón volně. K omezení vstupu může být vymezeno tzv. klidové území, ale to není součástí zonace.

Mohu v NP volně sbírat lesní plody?

Ano. Všude v národním parku, ve všech zónách, bude možno sbírat lesní plody pro vlastní potřebu. Omezit tuto činnost může pouze vymezení tzv. Klidového území"

Prý díky nové zonaci vznikne nová kůrovcová kalamita?

Nikoli, pokud nenastanou zcela extrémní klimatické podmínky, jako tomu bylo například v celé ČR v roce 2018, je zonace konstruována tak, aby omezila vznik velkoplošné gradace lýkožrouta smrkového. Nová přírodní zóna je téměř shodná s územím, které je ponecháno přírodním procesům už řadu let.

Prý nebude možné lyžování v Bílé stopě?

Všechny dosavadní značené turistické trasy, běžecké trasy nebo cyklostezky zůstanou zachovány a bude možná jejich trvalá údržba. A to i v případě, že budou procházet přírodní zónou. Procházka či projížďka divočinou - to je zážitek, který rozhodně chceme trvale nabízet našim návštěvníkům.

Prý budou některé vesnice v budoucnu převedeny na divočinu?

To není a nemůže být pravda. Všechna sídla jsou zařazena do zóny kulturní krajiny, na kterou se nevztahují cíle národního parku, tedy ani dlouhodobý cíl, ve kterém by převážná část území měla být v budoucnu ponechána přírodním procesům. Neplatí to ani v části zóny soustředěné péče určené k ochraně biodiverzity, kde už stojící objekty jsou považovány za trvalé. Pokud jsou rozptýlené domy v zóně přírodní či přírodě blízké, jsou ošetřeny tzv. arondací - vymezeny jako segment, na který se nevztahuje cíl zóny.

Prý nová zonace zvýší nezaměstnanost?

To rozhodně nehrozí, pokud bude Šumava stále atraktivní a bude lákat návštěvníky. Nabídka služeb bude pak jistě zachována. Práce v lese budou potřebné ve stejném rozsahu, jako posledních několik let (velikost území, ve kterém nekácíme a nesázíme se v podstatě nezmění). Minimálně do příští zonace, která bude projednávána nejdříve v roce 2034.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout