Ubytovací a Storno podmínky

pro ubytovací zařízení Správy NP Šumava

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ubytovacích služeb

Článek I. Smluvní strany
Smluvními stranami při poskytování ubytovacích služeb (dále jen „Služby") jsou:

Správa Národního parku Šumava,1.Máje 260, Vimperk 385 01,IČO: 583171,tel.388 450 111,
e-mail: vimperk@npsumava.cz (dále jen „Správa")
Fyzické osoby nebo právnické osoby (dále jen „Klienti")

Objednávku na poskytování Služeb Správě (dále jen „Rezervaci") může uplatnit „Klient" prostřednictvím internetu.

Když to kapacita Správy umožňuje, když má Rezervace všechny stanovené náležitosti a když Klient poskytne Správě potřebné informace na zabezpečení splnění této povinnosti Správa potvrdí Klientovi poskytnutí Služeb podle jeho Rezervace.

Potvrzení Rezervace uskutečňuje Správa prostřednictvím internetu.

Článek II. Poskytování Služeb Správě Klientům
Správa poskytuje Klientům Služby na základě jejich Rezervace jen po jejím potvrzení Správou v souladu s tímto potvrzením, když nedojde k jiné dohodě smluvních stran.

Za Služby poskytnuté Správou je Klient povinen zaplatit Správě dohodnutou cenu, jinak cenu uvedenou v platném ceníku Správy. To platí o výšce ceny, způsobu a času jeho zaplacení.

Správa je oprávněná požadovat platbu dopředu. Platba probíhá přes platební bránu. Cena Služeb Správy vyplývá z potvrzení Rezervace. Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí ceny podle ceníku, který je uveřejněn na internetové stránce Správy.

Ubytování domácího mazlíčka (psa) je možné za poplatek na noc. Klient je plně zodpovědný za svého domácího mazlíčka a zavazuje se uhradit případné poškození vnitřního nebo vnějšího vybavení Správě, které bylo způsobeno nevhodným chováním jeho domácího mazlíčka.

Článek III. Práva a povinnosti Klienta
Klient má právo na poskytnutí Služeb od 14:00 hodin prvního dne poskytnutí Služeb.

Klient je povinen řádně odevzdat poskytnutý pokoj nejpozději do 10:00 hodin dohodnutého posledního dne poskytnutí Služeb pokud nebylo dohodnuto jinak. Správou potvrzené poskytnutí Služeb je Klient oprávněn jednostranně zrušit.

Za jednostranné zrušení poskytnutí Služeb je Klient povinen zaplatit Správě storno poplatek:
- při zrušení pobytu do 1 měsíce před uplynutím se vrací 100% rezervačního poplatku

- po provedení rezervace není možné provádět žádné změny. 

Článek IV.Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českým právním řádem.

Pobyt Klientů v ubytovacích zařízení Správy upravuje Ubytovací řád, který je pro ně závazný.

Ubytovací řád je vyvěšen v ubytovacích zařízení.

Klienti doručením Rezervace Správě, jednostranným zrušení poskytnutí Služeb nebo ubytováním v ubytovacích zařízení Správy potvrzují, že jim jsou Všeobecné obchodní podmínky známé a že s jejich obsahem souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v ubytovacích zařízení Národního parku Šumava, nabývají účinnost dnem 1. 11. 2018.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout