Konference

České národní parky 2016

Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pořádají konferenci zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Konference se bude konat v areálu ČZU (Praha-Suchdol) ve Studijním a informačním centru ve dnech 21.-22. 9. 2016.

Účelem konference je představit a prodiskutovat současný stav a budoucnost národních parků v České republice včetně mezinárodního kontextu. Doposud byly v České republice vyhlášeny 4 příhraniční národní parky, které jsou ve všech případech bilaterální. Jaký je jejich současný stav, problémy a cíle? Je současná soustava národních parků dostatečně reprezentativní?

Partnery konference jsou sekce EUROPARC Federation - Central and Eastern Europe Section a Fórum ochrany přírody.

Konference se koná k 25. výročí vyhlášení NP Podyjí a NP Šumava a současně přehlášení Krkonošského národního parku.


POZVÁNKA na konferenci
a bližší informace v češtině

Looking for information
in English
 

  


 

2015

Nová sekce EUROPARC pro Střední a východní Evropu

Dne 17. 3. 2015 byla v historické budově železničního nádraží v Alžbětíně založena nová sekce celoevropské asociace chráněných území The EUROPARC Federation. Nová sekce vznikla z původní iniciativy českých členů Federace (tedy všech čtyř českých NP a AOPK ČR), členy nové sekce se stala chráněná území z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Na ustanovujícím zasedání se hovořilo o plánu konkrétních společných aktivit v příštích letech, o výměnných stážích zaměstnanců, společných projektech či společných aktivitách směrem k připravovaným revizím evropské legislativy v ochraně přírody. Nezbývá nám než popřát tomuto neformálnímu sdružení mnoho zdaru ve společné práci. 

 

TransParcNet meeting 2015 Bavorský les a Národní park Šumava (DE/CZ)

7. ročník konference TransParcNet se uskutečnilo ve dnech od 9. do 12. června 2015 na území národních parků NP Šumava a NP Bavorský les.
Toto každoroční setkání se koná vždy u příležitosti obnovení certifikátu Transboundary Parks vždy v různých částech Evropy. Letos vyšla řada na NP Šumava a NP Bavorský les. Odborníci z různých chráněných území celé Evropy se sešli v Českých Žlebech. V rámci diskuze došlo k výměně zkušeností tykajících se přeshraniční spolupráce a účastnící měli možnost vidět, jak toto spolupráce funguje mezi pořadateli tohoto setkání. Nosným tématem letošního setkání bylo "Hodnota zdravých ekosystémů pro přírodu a lidi" z přeshraničního pohledu. Program byl naplněn několika zajímavými přednáškami, ale i praktickými ukázkami revitalizací vrchovišť (v minulosti narušených lidskou činností), i ukázkou fungování přirozené dynamiky horských smrčin a jejího vlivu na biologickou rozmanitost. V rámci exkurze účastnící navštívili vrchol Luzného a stezku v korunách stromů blízko návštěvnického centra Hans-Eisenmann-Haus (NP Bavorský les). Zde jsme také diskutovali o aplikaci takového managementu návštěvníků, který přináší užitek jak přírodě, tak lidem.

Podrobnější report a prezentace z konference můžete najít v anglickém jazyce na stránkách Federace Europarc.

 

Aktuality šumavského výzkumu V. 

V návštěvnickém centru Haus zur Wildnis (Dům divočiny) se ve dnech 9. - 10. 9. 2015 uskutečnila v pořadí již pátá konference Aktuality šumavského výzkumu, zaměřená na výsledky výzkumu z oblasti Šumavy. Na konferenci dorazilo 120 účastníků z řad studentů, vědců, pracovníků Správ NP Šumava a NP Bavorský les, ale i laické veřejnosti. Všichni přítomní měli možnost vyslechnout si celkem 20 přednášek. Sborník z konference ke stažení.

Více časopis Šumava - zima 2015

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout