Tipy na výlety

Výlety z Horské Kvildy

Horská Kvilda leží uprostřed Šumavských plání v nadmořské výšce 1 062 m - vedle Kvildy nejvýše položená obec v ČR. Sejpy po rýžování zlata u Hamerského potoka dokazují činnost člověka před staletími. Ve středověku tudy procházela solná Zlatá cesta. Přes to všechno se v okolí setkáme s dosud panenskou přírodou, zejména ve slatích, které byly odjakživa nepřístupné a tajuplné, často označované za místo pobytu rusalek a strašidel.

Horská-Kvilda-situace

 

Nejslavnějším obyvatelem Horské Kvildy byl Rankl Sepp (vlastním jménem Josef Klostermann a ano, příbuzný známého spisovatele Karla Klostermanna). Dřevěnou sochu tohoto „šumavského obra" v životní velikosti (213 cm) můžete spatřit na soukromém pozemku hned před bývalou školou, kde dnes funguje Středisko environmentální výchovy Správy NP Šumava.

Novodobou známou postavou byl Eduard Hones ze starého šumavského rodu, jehož potomci zde stále žijí.

 


 

Do Povydří a zpět

Horská-Kvilda-1

 logo-pěšílogo-cykliste-nologo-lyžaři-no logo-vozíčkáři-no logo-rodiny-no

Vydra-V-KuncPodél pěnivého Hamerského potoka, který u Antýglu vtéká do Vydry - do řeky s ohromnými  balvany i unikátními „obřími hrnci" v korytě, která se stala jedním ze symbolů Šumavy.

Šumění vod i ticho lesa nás doprovodí až k Turnerově chatě (cestou mineme odbočku na Hrádky a Srní přes Klostermannův most). Chvíle občerstvení v chatě zpestří vydří výběh se slavným Vydrýskem.

Pokračujeme náročným stoupáním podél Zhůřského potoka až na Zhůří - výškový rozdíl 350 m! Pláň na Zhůří pokrývají úžasné koberce květů. Lesem se dostaneme po úvozových cestách v trase někdejší Zlaté cesty (zelená TZT) zpět na Horskou Kvildu.

 

Za výhledy na Churáňov

Horská-Kvilda-2

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři logo-vozíčkáři-no logo-rodiny-no

Malý-Polec-T-JiřičkaNejprve se vydáme po tzv. Danielově cestě (modrá TZT) směrem na Zlatou Studnu. Dnes je zde nádherné ticho, rušené pouze šuměním rozlehlých šumavských lesů. Dříve zde ale stávala sklárna s výrobou dutého skla a páteříků, a to bylo nějakého rámusu a lomozu.

Pokračujeme kolem rašeliniště Malý Polec až na Churáňov, kde se z rozhledny na bývalém skokanském můstku rozhlédneme po českém vnitrozemí. Přes horu Přilbu se vracíme zpět - zelená, pak modrá TZT, anebo zpět opět přes Zlatou Studnu (o 5 km kratší). Při dostatku času si cestou můžeme prohlédnout Návštěvnické centrum Kvilda s výběhem jelena evropského, nebo navštívit rašeliniště Jezerní slať.

 

Po Šumavských pláních

Horská-Kvilda-3

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři logo-vozíčkáři-no logo-rodiny-no

Roklan-V-HošekHorská Kvilda je typická vesnice s domy rozházenými po horských lukách a svazích. Pod dohledem hory Antýglu se vydáme skrz lesy na Filipovu Huť (zelená TZT). Panorama se sedlem Roklanu na horizontu se nám vryje hluboko do paměti. Po žluté TZT se prodereme dále na Kvildu, která je hlavní křižovatkou cest i silnic na Šumavských pláních.

Nepropustné podloží a zvýšené množství srážek i pramenů dalo vzniknout rozsáhlým rašeliništím. Nahlédnout do tohoto unikátního světa můžeme v Jezerní slati cestou zpátky na Horskou Kvildu.

 
 

 

 
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout