Tipy na výlety

Výlety z Modravy

Modravu bychom mohli nazvat „bránou do divočiny". Rozsáhlé Modravské slatě si zachovaly do značné míry svou divokou přírodní tvář. Značné plochy vzrostlého lesa uschly vlivem žíru lýkožrouta smrkového, ale dnes již nová generace lesa zřetelně raší pod mrtvými stromy a leckde je dokonce přerůstá. V oblastech bez vlivu člověka nacházejí domov vzácní živočichové, např. tetřev a rys.

Modrava-situace

 

Modrava i k ní náležející Filipova Huť představují díky roztroušené zástavbě typické vesnice  Šumavy.

K zařízením pro návštěvníky patří na Modravě: Dřevák - návštěvnické centrum dřevařství s interaktivní expozicí „vše o dřevě", s bezpočtem dřevěných výrobků a možností vymalovat si dřevěného ptáčka - originální šumavský výrobek; Klostermannova chata - kulturní památka;  pivovar Lyer a v neposlední řadě tzv. „obývací pokoj" na soutoku.

 

 


Na Březník

Modrava-1

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři logo-vozíčkáři logo-rodiny

Březník-T-JiřičkaPěší turista vyrazí z Modravy po zelené TZT přes Cikánské slatě. (Cyklista po asfaltové cestě kopírující Modravský potok - modrá TZT). Cestou se otevírají výhledy přes moře lesů Šumavy a vše je korunováno snad nejfotogeničtějším panoramatem Šumavy - Luzný z Březníku (přičemž hora Luzný leží již v Bavorsku!).

Lokalita Březník skýtá velmi drsné životní podmínky, a přesto, nebo právě proto, tu najdeme mnoho vzácných druhů rostlin (hořec, oměj, kropenáč aj.). Smrčky v Luzenském údolí pamatují i přes sto let, ale vlivem jarních (a letních!) mrazů ne a ne vyrůst. Myslivnu Březník nad údolím proslavil spisovatel Karel Klostermann, který sem umístil děj románu „Ze světa lesních samot". Dnes se v ní nachází informační středisko a expozice  Karla Klostermanna. Na Modravu zpět podél Modravského potoka.

 

Kolem Tříjezerní slati

Modrava-2

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři logo-vozíčkáři logo-rodiny

Tříjezerní-slať-K-MalíkÚdolí Roklanského potoka vypadá, jako by je vymodeloval ledovec, a proto se zde budeme cítit jako v „malé Kanadě". Široké údolí lemují divoké lesy a na horizontu je rámují hory. Z Rybárny vyrazíme ještě „šumavskou zkratkou" (o 6 km delší) a pokračujeme na Javoří Pilu.

Cedule nedaleko připomíná přítomnost lidí již v době kamenné, jak odhalily archeologické průzkumy. Podél pruhu někdejší "železné opony" dorazíme k Tříjezerní slati. Po dřevěném chodníku přijdeme do středu ukázkového horského vrchoviště se třemi jezírky. 

 

Tříjezerní slať

Modrava-3

 logo-pěšílogo-cykliste-nologo-lyžaři logo-vozíčkáři-no logo-rodiny-no

Tříjezerní-slať-Š-RosenkranzModrava leží na soutoku tří potoků (Roklanského, Modravského a Filipohuťského) a jejich soutokem vzniká Vydra. Celková délka této slavné řeky je 11 km (končí na Čeňkově Pile soutokem s Křemelnou).

Z Modravy půjdeme nejprve po nádherných Vchynicko-tetovských terasách (červená TZT) a můžeme sejít k Vydře u rechlí nebo až na Rokytě. Samotná naučná stezka Povydří začíná u Antýglu a provází nás podél nejdivočejší, ale také nejmalebnější části řeky Vydry.

 
 

 

 
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout