Tipy na výlety

Výlety z Rokyty

V bývalé schwarzenberské hájovně je umístěno informační středisko národního parku zaměřené na plavení dřeva a život Šumaváků v minulosti. Vedle výstavy uvnitř si můžete sáhnout na kousek Boubína, Třístoličníku a na další horniny z celé Šumavy ve venkovní geologické expozici. Na Rokytě se konají velké akce Národního parku Šumava a díky příznivému terénu a zajímavému okolí odtud startují vyjížďky za poznáním na elektrickém skútru.

Rokyta-situace

 

Rokyta je výborné výchozí místo pro vaše šumavské výlety (velké parkoviště v místě). Osou výletů může být tudy procházející plavební kanál, od kterého lze odbočit jak na šumavské vrcholy (Poledník 1 315 m n. m.), tak do srdce pověstmi opředených šumavských rašelinišť.

Nejstarším dodnes zachovaným sídlem v okolí je královácký dvorec Antýgl. Dnes se zde nachází kemp, ale již roku 1849 zde měl sedlák nabízet „občerstvení" (chléb, uzené maso, pivo), od r. 1920 i ubytování.

 


 

Povydří

Rokyta-1

 logo-pěšílogo-cykliste-nologo-lyžaři-no logo-vozíčkáři logo-rodiny

Klostermannova-lávka-D. Zývalová

Řeka Vydra utváří mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou (7 km) hluboké údolí zaříznuté do zdánlivě věčných hornin žuly a ruly. Toto divoké údolí bylo zpřístupněno postavením cesty na pravém břehu řeky až v roce 1888. Dnes tudy vede jedna z nejnavštěvovanějších naučných stezek na Šumavě. Oblé balvany všech velikostí vytvářejí nezapomenutelné scenérie.

Zlatavě hnědá voda pramenící v rašeliništích pracuje neustále. Pomocí unášeného písku vymílá navíc do kamenů prohlubně, tzv. obří hrnce. Občerstvení v historické Turnerově chatě (je tu doma i slavný Vydrýsek). Odbočkou přes Klostermannův most na Hrádky vytvoříme pěší okruh.

 

Vchynicko-tetovský plavební kanál

Rokyta-2

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři logo-vozíčkáři logo-rodiny

Vchynicko-T-kanál-S.Šůna

Kolem Rokyty protékající vodní kanál nechal postavit kníže Schwarzenberg před 200 lety pro plavení dřeva. Asi 17 km dlouhý kanál obcházel nesplavný úsek řeky Vydry (9 km). Původně navržená varianta - vystřílet balvany pomocí střelného prachu - nebyla pro vysoké náklady realizována. Naštěstí! Kanál začíná u rechlí, kde se původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu.

Naučná stezka podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou kraje kolem Srní. Kromě 8 romantických kamenných mostků přes kanál se nabízí řada zajímavých zastavení a odboček (např. Hauswaldská kaple - viz dále; Klostermannova vyhlídka, vodní zámek aj.)

 

Tříjezerní slať 

Rokyta-3

 logo-pěšílogo-cyklistelogo-lyžaři-no logo-vozíčkáři-no logo-rodiny

Tříjez.-slať-Š-Rosenkranz

Z Rokyty (žlutá TZT) pohodlně dojdeme k učebnicové ukázce šumavského vrchoviště (typ rašeliniště). Nejprve procházíme podmáčenými smrčinami, poté pásem kleče (zakrslých borovic) a uprostřed - Bože, div se! - na nejvyšším místě se ukrývají rašelinná jezírka hledící na nás jako jeho oči.

Navíc je vše přístupné suchou nohou, a to díky dřevěné poválce vedoucí do středu rašeliniště. (Prosíme, nevstupujte mimo chodník, také proto, že se zde hustě vyskytuje masožravá rosnatka!) Zpět je možné okruh na Rokytu dokončit např. po Hakešické cestě.

 
  

 

 
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout