Blanice

Zkratka vycházky v e-shopu: Bla

Národní přírodní památka v CHKO Šumava

Z někdejší obce „na konci světa" (blízká západní hranice a v těsné blízkosti leží doposud hranice vojenského újezdu) se vydáme cestou necestou přes podmáčené louky, mokřiny až do rašeliniště v rezervaci Pod Farským lesem.

Mělké prohlubně zarůstají mechem, rašeliníkem a sítinou. Nápadné jsou porosty jalovců, které vynikly teprve po odstranění některých náletových dřevin.

Projdeme kolem přírodní památky Křišťanov - Vyšný - bohaté místo výskytu šafránu bělokvětého. Místo zaniklé obce Vyšný nám nabídne daleké výhledy na Boubín s Bobíkem i vrcholy Boletického vojenského újezdu. Projdeme údolím Blanice místem výskytu kriticky ohrožené perlorodky říční.

Dále se budeme setkávat s fenoménem biotopů zaniklých obcí Sněžná, Sedmidomí a přilehlých samot. V Arnoštově, kde stála jedna z největších předválečných skláren na Šumavě, si povíme více o sklářství a budeme hledat artefakty po této činnosti. V krajině najdeme i pozůstatky po bývalé lesní úzkokolejce Arnoštov - Spálenec.

Praktické informace

 

  Termíny 2019:     24.8.     15.9.   

Počet účastníků - 10 osob

Začátek: 9:00 hod.

Místo srazu: Křišťanov (u kostela v Křišťanově)
GPS: 48.9090197N, 14.0202831E

Mapy.cz

Konec: Křišťanov (jako začátek), do 17:00 hod.

Čas celkem cca 8 hodin

Délka: cca 17 km

Trasa: Křišťanov - Vyšný - Arnoštov - Spálenec - Čtyřdomí - Horní Sněžná - Magdalena - Křišťanov

Fyzická náročnost: STŘEDNÍ, jde se trávou horských luk, místy prudší stoupání a klesání, chůze i mimo cesty a stezky, přes louky a skrz lesy.

Vybavení s sebou: pevná obuv (protiskluzná podrážka), vhodné oblečení (dlouhé kalhoty - chůze trávou) a repelent! Navíc v horách se počasí rychle mění (větrovku do deště atp.); pití a jídlo na celý den. Doporučujeme s sebou turistické hole. Možno si vzít: fotoaparát, dalekohled.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.

 

Fotogalerie
 • blanice
 • blanice
 • blanice
 • blanice
 • blanice
 • blanice
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout