Projekty

V rámci činnosti Správy NP Šumava běží z důvodů ochrany přírody četná řada projektů. Jedná se o projekty z oblasti monitoringu, revitalizací, ochrany druhů či ekosystémů.

 

Výsledky těchto projektů zlepší jednak stav ekosystémů silně ovlivněných člověkem (revitalizace mokřadů a vodních toků), ale především získáme nové poznatky, které mohou být dále využity ke zlepšení způsobu ochrany zájmových druhů i celých ekosystémů.

Spousta projektů proběhla již v minulosti, četná řádka jich právě běží, nebo se připravuje. V současnosti připravujeme několik přeshraničních projektů ve spolupráci s NP BW. Na území NP Šumava probíhá i četná řada výzkumných projektů různých výzkumných institucí, univerzit apod.

Z významných projektů poslední doby můžeme jmenovat následující: 

  • Monitoring populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě
  • Teuscher M., Brandl R., Rösner S., Bufka L., Lorenc T., Förster B., Hothorn T., Müller J., 2011: Modelling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao urogallus in the national parks Bavarian Forest and Šumava. Ornithologischer Anzeiger 50 (2/3): 97-113.
  • Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout