Socioekonomický monitoring

Socioekonomický průzkum v NP

V národních parcích Šumava a Bavorský les probíhají už delší dobu společné přírodovědecké přeshraniční výzkumy.

 

Doposud se však uskutečněná šetření téměř nezabývaly tématem, které hraje stále významnější roli pro regiony a jejich rozvoj: návštěvníci národních parků, kteří stále častěji podnikají přeshraniční cesty. Kromě informací o počtu přenocujících v obcích národních parků a o počtu prodaných vstupenek v jednotlivých zařízeních toho o návštěvnících národních parků ale moc nevíme. Pro regionální rozvoj a efektivní management národních parků jsou taková data ovšem nezbytná. Proto se obě správy dohodli na společném projektu socioekonomického monitoringu, který by měl začít v lětě 2016 a běžet až do roku 2018.

Cílem projektu je vytvořit základnu dat a informací o návštěvnících. Tyto data budou použita jak pro každodenní řízení tak pro dlouhodobou strategii správ národních parků. Na základě dat o počtu návštěvníků, jejich prostorového a časového rozptýlení, o výši jejich výdajů, o míře zájmu o ochranu životního prostředí a o významnosti národních parků pro návštěvníky, místní obyvatelstvo a poskytovatele služeb bude stanoveno, jakým způsobem bude v dalších letech udržitelně řízen rozvoj cestovního ruchu a regionální rozvoj. Správy získají informace o spokojenosti návštěvníků s infrastrukturou a službami cestovního ruchu, o specifických problémech. Budeme schopni minimalizovat konflikty mezi jednotlivými skupinami uživatelů, dojde k prověření turistické nabídky,k vývoji marketingových strategií a k rozpoznání trendů v poptávce.

Realizací tohoto přeshraničního projektu se upevní vztahy s německým partnerem a výsledky projektu budou použity k vývoji společné strategie udržitelného cestovního ruchu.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout