Vodní ekosystémy

Management vodních ekosystémů

Šumava oplývá množstvím drobných vodních útvarů, pramenišť, rašelinišť, pramenných stružek a bezejmenných potůčků, které zásobují větší toky a vytváří tak hydrologickou síť, která až do současnosti zůstala ve značné míře v přírodě blízkém stavu.

V souvislosti s osidlováním Šumavy se využívaly vodní toky pro různé účely, zejména jako hnací síla pro hamry, pily nebo mlýny. S tím obvykle souviselo přehrazení toku a vybudování náhonů k těmto zařízením.

Malý-Polec-rašeliništěPro Šumavu poměrně významným zásahem do hydrologie bylo vybudování systému plavebních kanálů, včetně plavebních nádrží nebo úprav toků pro tyto účely.

Poměrně značné množství těchto úprav zaniklo zcela nebo přinejmenším ztratilo svůj účel v době po II. světové válce, po odsunu německého obyvatelstva a za dob vojenského pásma.

Nejnovější historie - vývoj po pádu železné opony je již spojen s existencí NP Šumava a tím i s přísnější ochranou přírody.

 


Další témata:

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout