Vodní ekosystémy

Revitalizační program

Hlavním cílem Revitalizačního programu je v prvé řadě obnova resp. znovuoživení odvodněných rašelinišť a celková náprava narušeného vodního režimu v krajině.

Veškerá opatření jsou prováděna s cílem obnovit původní podmínky před odvodněním. Jedná se o časově omezené zásahy zaměřené hlavně na podporu či „znovunastartování" rašelinotvorných procesů.

Revitalizované lokality se pak mohou dále vyvíjet samovolně bez dalších podpůrných aktivit člověka. Revitalizace vodního režimu je přitom chápána v krajinném kontextu, řešena jsou vždy drobná dílčí povodí jako celek, přednostně v pramenných oblastech.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout