Vodní ekosystémy

Účast veřejnosti – „Lidé pro rašeliniště“

Do záchrany odvodněných rašelinišť se v rámci Revitalizačního programu ovšem může zapojit i široká veřejnost.

 

V rámci Revitalizačního programu jsou na území NPŠ realizovány pravidelné „Dny pro rašeliniště", na které je možné se přihlásit elektronicky na webových stránkách Správy NPŠ.

Hlavní myšlenkou těchto akcí je poskytnout návštěvníkům Šumavy a místním obyvatelům možnost bezprostředně se zúčastnit záchrany těchto unikátních biotopů a také se o nich leccos nového a zajímavého dozvědět.

Revitalizační projekty: 

Kamerální slať - nejstarší revitalizované rašeliniště z roku 1999
Novohuťské močály - z roku 2004
Vrchové slatě - z roku 2003
Blatenské slatě - z roku 2005
Luzenská slať - z roku 2006
Hučina - z roku 2006
Soumarský Most - z roku 2004
Černohorský močál I a II - z roku 2014
Rašeliniště na Zhůřském potoce I - z roku 2015
Žlebský potok a okolní nivní mokřady - z roku 2015
 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout