Vodní ekosystémy

Mokřady

Rašeliniště a mokřady vůbec patří mezi nejcennější a nejlépe zachované přírodní biotopy na Šumavě, ačkoli i ty byly ve velké míře v minulosti ovlivněné, a to zejména odvodněním.

 

Kromě velmi přísné ochrany rašelinných biotopů je zastavení odvodňování rašelinišť a jejich návrat k přirozenému režimu nejdůležitějším úkolem, který Správa NP plní v rámci Programu revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť již od roku 1999.

Odvodňované mokřady se totiž postupně mění - degradují a bez vrácení vody by postupně zanikly.

Revitalizační projekty řešily kromě „běžných" systémů odvodňovacích příkopů i průmyslově těžené rašeliniště nebo ženijně technické zabezpečení hranice, které razantním způsobem přerušilo hydrologickou strukturu území. Více o programu se můžete dočíst zde.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout