Management

Management neboli peče o území NP Šumava...

...můžeme obecně rozdělit na dva přístupy.

Prvním přístupem je tzv. ponechání části území samovolnému vývoji, kde se příroda řídí podle svých vlastních pravidel.

Druhým přístupem je aplikace dočasné řízené peče v místech, které byly v minulosti výrazně pozměněny činností člověka.

V současné době tvoří území ponechané samovolnému vývoji cca 23 %, dlouhodobým cílem NP Šumava je ponechání převážné části území samovolnému vývoji a upřednostnění přirozených procesů.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout