Procesní ochrana

Ochrana přirozených procesů na území Národního parku Šumava je podporována ponecháním části území tzv. samovolnému vývoji (území bez zásahu člověka).

 

 

Největší část tohoto území je vymezena v oblasti horských a vodou ovlivněných smrčin ve vrcholových partiích národního parku. Ochrana přirozených procesů je velice důležitá, veškeré přirozené procesy spolu úzce souvisí a zajištují přirozené fungování celého ekosystému, každý lidský zásah může vést k jeho degradaci. Národní parky jsou jedny z mála míst, kde jsou tyto procesy umožněny a příroda může jít svou vlastní cestou.

Trojmezná-horská-smrčinaDruhou rovinou procesní ochrany je pomoc při nastartování či obnově původně probíhajících procesů v přírodě, které byly v recentní době přerušeny nebo zcela zastaveny zásahem člověka.

V tomto případě zde existuje pouze počáteční impuls člověka vedoucí k nápravě abiotických podmínek a následného ponechání přírodním procesům.

Příkladem jsou prováděné revitalizace rašelinišť či revitalizace drobných vodních toků .

Abiotické prostřední šumavských rašelinišť bylo v minulosti tak výrazně narušeno lidskou činností, že bez dalšího jednorázového lidského zásahu by postup degradace stanovišť postupoval dále a znamenal by ohrožení dochovaných vzácných druhů a stanovišť.


 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout