Procesní ochrana a ochrana druhů

Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území NP k turistice a rekreaci nezhoršující prostředí.

okrotice-červená

Posláním národního parku je zachování a zlepšení přírodních poměrů, umožnění samovolných procesů, ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu kulturní krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území NP k přírodě šetrné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

Na území s řízeným managementem je cílem ochrany přírody zachování stavu lokalit významných pro ochranu biodiverzity. Tyto lokality jsou závislé na pravidelné péči. Naproti tomu v územích ponechaných samovolnému vývoji jsou upřednostňovány přirozené procesy, ekosystém se přirozeně mění a vyvíjí podle přírodních zákonitostí bez výrazného lidského vlivu. 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout