Acidofilní bučiny

Bučiny a jedlobučiny zaujímaly v posledních tisíciletích největší plochu z přirozených ekosystémů Šumavy.

 

BučinyVždy v nich ovšem významnou roli hrál smrk. Acidofilní (kyselé) bučiny tvoří různě širokou zónu mezi květnatými bučinami a horskými smrčinami.

Velká část těchto lesů byla v minulosti vykácena a nevhodně nahrazena uměle vysázenými smrkovými monokulturami. Vyskytují se na kyselých půdách, bylinné patro je chudé.

Rostou zde acidofilní druhy nenáročné na živiny a přizpůsobené kyselému prostředí.

Tyto biotopy jsou podobně jako květnaté bučiny tvořeny smrkem a bukem s malou příměsí jedle a javoru klenu na spodní hranici rozšíření.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout