Tiskové zprávy 2015

Hnízdění sokola na Šumavě bylo letos úspěšné

  • 05.08.2015
Celkem osm mláďat sokola stěhovavého vyvedly na české straně Šumavy hnízdící páry tohoto vzácného dravce. Pomohli přitom hlavně strážci Národního parku Šumava a také ohleduplní návštěvníci.

Sokol stěhovavý, latinsky Falco peregrinus, je druh dravce z řádu sokolů a dle naší legislativy, vyhlášky č. 395/1992 Sb., patří do kategorie kriticky ohrožených druhů.  Šumava je jednou z oblastí v České republice, kde hnízdí.

„Populace tohoto vzácného druhu byly ještě před pár desítkami let téměř na pokraji vyhynutí, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě a v Severní Americe, kde pravidelně hnízdil. Na vině bylo hlavně používání chemických přípravků v krajině, zejména DDT, které se kumulovalo v jejich tělech, jakožto predátora na vrcholu potravního řetězce, a omezovalo jejich schopnost se rozmnožovat. Svou roli sehrálo i přímé pronásledování,“ říká ornitolog Správy Národního parku Šumava Tomáš Lorenc.

Zákazem používání DDT a přísnou ochranou tohoto druhu začala koncem minulého století populace sokola růst a šířit, včetně našeho území. Šumava byla pravděpodobně první oblastí v České republice, kde sokol stěhovavý po téměř 25 letech opět úspěšně vyhnízdil.

„V současné době je na české straně Šumavy známo 7 hnízdících párů. V tomto roce bylo obsazeno všech 7 známých hnízd a bylo potvrzeno vyvedení celkem 8 mláďat,“ doplňuje Tomáš Lorenc.

Sokol je při hnízdění citlivý na vyrušování. To je důvod, proč byla hnízda hlídána Strážní a informační službou NP Šumava a v některých lokalitách byl na dobu hnízdění omezen vstup pro turisty. Jedná se o běžné ochranné opatření na podporu druhu, které se aplikuje i v dalších zvláště chráněných územích. Poděkování patří také starostce obce Stožec, Drahomíře Stanžovské, za spolupráci při ochraně hnízdišť, i všem turistům, kteří respektovali omezení vstupu a pokyny Strážní služby.

„Růst populace sokola stěhovavého se v poslední době projevuje v celé Evropě, včetně území České republiky, kde v současnosti hnízdí přes 50 párů. Na Šumavě za posledních deset let vzrostla populace z 2 hnízdících páru na 7 párů. Všechna hnízdiště jsou zatím každoročně obsazována, ovšem ne všechny hnízdící páry mláďata vždy úspěšně vyvedou. Je otázkou, zda-li se populace na Šumavě ještě zvýší, záleží na únosné kapacitě území, ale možnosti tu ještě jsou. Každopádně omezení vstupu a ostraha hnízd bude probíhat i v následujících letech,“ upřesňuje Tomáš Lorenc.

 Ve Vimperku 5.8. 2015                                                                               

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout