Otázky a odpovědi

Kudy můžete jako návštěvník?

Pěší
Pěší jsou na území NP a CHKO Šumava omezeni pouze existencí I. zón. V nich se mohou pohybovat jen po vyznačených turistických trasách. Mimo I. zóny se pěší turisté mohou pohybovat nezávisle na značených turistických trasách kdekoliv.
Trasy pro pěší jsou vyznačeny běžným pásovým způsobem používaným Klubem českých turistů.

Cyklisté
Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Seznam cyklotras je v příloze Návštěvního řádu, popř. je najdete v mapách.
V terénu jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách. V JV a centrální části (Novopecko, Stožecko, Borovoladsko, Kvildsko) na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy.
Cyklotrasy vedou většinou po pěších turistických cestách. Prosíme, chovejte se ohleduplně vůči ostatním účastníkům i přírodě chráněného území.

Lyžaři
Pohyb osob na lyžích je možný po celém území národního parku kromě území I. zón a kromě lesních porostů. To znamená, že v lese se z důvodu bezpečnosti lyžař smí pohybovat pouze po cestách, nikoliv ve volném porostu.
Lyžařské trasy jsou značeny oranžovými plechovými směrovkami se symbolem lyžaře.

Pěší v zimním období
Pro pěší jsou v zimním období prohrnovány tyto trasy:
Kvilda - Bučina
Modrava - Modravský most (směr Březník)
Modrava - Tříjezerní slať - Rokyta
Svinná Lada - Staré Hutě
Borová Lada - Knížecí Pláně
Rokyta - část Vchynicko Tetovského plavebního kanálu
Trasy nemusí být vždy čerstvě protažené. Při oblevě bývají rozměklé, popř. se zmrazky.

Trasy pro vozíčkáře
Jezerní slať:
Výchozím bodem je malé parkoviště u silnice Horská Kvilda - Kvilda s vyhrazeným parkovacím místem a mobilní toaletou pro vozíčkáře. Odtud pokračuje mírně klesající písková cesta, která po 250 m navazuje na dřevěný poválkový chodník.
Tento asi 2 m široký, pohodlný chodník vás alespoň částečně zavede do prostoru rašeliniště.


Povydří:
Výchozím místem je parkoviště na Antýglu. Trasa s dobrým povrchem vede kaňonem řeky Vydry přes Turnerovu chatu až na Čeňkovu Pilu (délka 7 km; mírně svažitý terén; naučná stezka). Na této stezce je nutné přesunutí doprovodného vozidla z Antýglu na Čeňkovu Pilu (cesta s vozíkem nazpět proti proudu Vydry by byla poměrně náročná).


Chalupská slať:
Výchozí bod je parkoviště na Svinných Ladách, kde je k dispozici mobilní toaleta pro vozíčkáře. Stezka začíná po hrubším asfaltu asi 200 m do mírného kopce a ústí na dřevěný poválkový chodník. Zde je nutné upozornit na šíři chodníku, který je 120 cm široký a zhruba 30 cm nad povrchem slati. V současné době je poválka po krajích v celé délce nově osazena několikacentimetrovou latí, která umožňuje jistější pohyb i v případě vlhkého povrchu.
Odměnou všem, kteří dorazí na konec stezky je překrásný výhled na jezírko a okolní Chalupskou slať.
Další typy:
Rybárna u Modravy
Rechle a část Vchynicko Tetovského kanálu
Knížecí Pláně
Dobrá
Schwarzenberský plavební kanál

Kočárky
Pro kočárky jsou sjízdné všechny trasy pro vozíčkáře a cyklotrasy. Některé cyklotrasy mohou mít přechodně zhoršený povrch, ale s kočárky s většími koly jsou za cenu menšího nepohodlí sjízdné vždy.

Možnosti pro in-line brusle

Sportovní areál Vodník u Vimperka
- okruh necelé 2 km s členitým terénem
Cyklotrasa Dlouhá Ves - Sušice
- délka kolem 5 km
Vltavská cesta
- 16 km dlouhá, rovinatá trasa mezi Stožcem a Novou Pecí
- pozor na časté přejezdy přes železnici
Cyklotrasa Pláně - Nové Hutě
- 2 km nenáročné trasy se závěrečným sjezdem
Cyklotrasa Svinná Lada - Staré Hutě
- 4 km rovináté trasy s jedním krátkým stoupáním

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout