Otázky a odpovědi

Hrady a zámky v regionu

Hrady a zámky

Zámek Vimperk


K založení vimperského hradu došlo ve 2. polovině 13. století. Nejstarší dosud známá písemná zpráva se zachovala z roku 1263, kdy byl na důležité listině uveden mezi svědky Purkart z Vimperka. Sídliště pod hradem vzniklo na přelomu 13. a 14. století. Další informace o historii zámku můžete získat při prohlídce přímo na místě.
V roce 1948 přešel zámek do vlastnictví města a v roce 1991 koupilo zámek ministerstvo životního prostředí ČR.
Dnes v prostorách zámku můžete navštívit muzeum nebo si zámek prohlédnout s průvodcem.

Muzeum:
Příroda v národním parku Šumava - základní informace o národním parku, o flóře, fotografie přírodních zajímavostí, zvířata a ptáci žijící v národním parku
Knihtisk - historie knihtisku ve Vimperku, ukázka miniaturních koránů , modlitební knížky, kalendáře, tiskařský lis, zlatící lis, aj.
Sklářství - historie sklářství na vimpersku, ukázky hyalitu, malovaného, broušeného a řezaného sklaZámecké prohlídky s průvodcem:
Při prohlídkách má návštěvník možnost spatřit zajímavé unikáty, které běžně veřejnosti nejsou běžně dostupné, např. gotické sklepení, odhalené archeologické nálezy, renesanční malované stropy nebo jedinečný výhled z věže na město.

 
Zámek se tyčí nad městem Vimperk a dostupný je např. od parkoviště u gymnázia. Několik parkovacích míst je přímo před vstupem do areálu zámku.
Vzdálenost od Kvildy asi 20 km.

Hrad Kašperk


Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. Důvody k založení tohoto strážního hradu byly hned tři. Prvořadou nutností byla potřeba zajistit ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem. Druhým důvodem byla panovníkova snaha o ochranu zlatonosné oblasti Kašperských Hor. V neposlední řadě Karel IV. považoval za nutné zajištění bezpečnosti na nově zřízené obchodní komunikaci zvané Zlatá stezka. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy. Jedna z jejích větví vedla přes Kašperské Hory.

Otevírací doba:


Hrad Kašperk je dostupný z parkoviště, které leží asi 2 km od Kašperských Hor směrem na Nezdice. Odtud vede snadno dostupná cesta asi 1 km dlouhá. Vyjít lze i z náměstí v Kašperských Horách po modré TZ, tady ale musíte počítat s dlouhým stoupáním.
Vzdálenost od Kvildy asi 25 km.

Hrad Rabí


Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě.
Na hradě můžete navštívit prohlídku paláce nebo věže. Obě jsou s průvodcem a jejich délka je 45 min. V základní nabídce je i kombinace obou prohlídkových okruhů, která trvá cca 90 minut.
Bez průvodce si můžete prohlédnout nádvoří spolu s bývalou hradní konírnou a podzemí kostela Nejsvětější trojice.
Všechny tyto okruhy jsou zpoplatněny.

                 

Obec Rabí leží na komunikaci Sušice - Horažďovice, vzdálenost od Kvildy asi 43 km.

Hrad Velhartice


Hrad byl založen mezi roky 1290 - 1310, jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV.
Jednou z největších zajímavostí hradu je originální spojovací článek mezi jádrem hradu a předsunutým donjonem - velký kamenný most - stavba, která v hradních areálech střední Evropy nemá obdoby. Je dlouhý 32m, široký 3m a vysoký téměř 10m, se čtyřmi lomenými oblouky na masívních válcovitých pilířích.
Pro prohlídku si můžete vybrat zpoplatněný okruh Hrad (50 min.) nebo okruh Zámek (40 min.), popř. volnou prohlídku bývalého hradního pivovaru, zbytky vinopalny, hradební okruh spodního nádvoří i zadního parkánu.

Otevírací doba:
leden    zavřeno
 únor  zavřeno  
březen  zavřeno  
duben  sobota - neděle 10:00-16:00 hod
 květen  úterý - neděle 10:00 - 17:00 hod
 červen  úterý - neděle 10:00 - 17:00 hod
 červenec  úterý - neděle 10:00 - 18:00 hod
 srpen  úterý - neděle 10:00 - 18:00 hod
 září  úterý - neděle 10:00 - 17:00 hod  
říjen  sobota - neděle 10:00 - 16:00 hod
 listopad  zavřeno
prosinec  zavřeno
Do Velhartic se nejlépe dostanete přes Sušici a Petrovice, vzdálenost od Kvildy asi 50 km.

Zřícenina hradu Kunžvart

Hrad Kunžvart (odvozeno od Königswarte – královská stráž) byl vystavěn k ochraně pobočky staré obchodní cesty z Vimperka do Pasova. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází z r. 1359, kdy jeho držení potvrdil král Karel IV. Peškovi z Janovic. Jádrem stážného hrádku byla hranolová věž, vystavěná z pečlivého řádkového zdiva na žulovém skalním výchozu, který ji ze tří stran svými převislými stěnami spolehlivě chránil. Opuštěn byl v 1. pol. 16. stol. a od roku 1547 se uvádí jako pustý. Jeho zkázu završil požár koncem 16. stol.
Dnes můžete navštívit zříceninu hradu z obce Strážný, odkud vede 3 km dlouhá, modrá TZ se závěrečným prudkým stoupáním. V pravo od cesty na zříceninu hradu Kunžvart se tyčí Kamenný vrch, na kterém můžete nalézt malebnou kapli Panny Marie postavené roku 1834. Vzdálenost Obce Strážný od Kvildy je 29 km.

Vítkův kámen

Vítkův kámen  je zřícenina gotického hradu ležící na stejnojmenném vrcholu Vítkův kámen na pravém břehu Lipenské přehrady, nad vesničkou Svatý Tomáš, asi 5 km od obce Přední Výtoň. Byl založen Vítkovci ve 13. století a sloužil jako pohraniční pevnost a správní středisko panství. Leží v nadmořské výšce 1035 m a za dobré viditelnosti poskytuje nádherné výhledy včetně pohledu na Alpy.
Díky Občanskému sdružení Vítkův hrádek byla zřícenina a zejména její věž zrenovována. Uvnitř věže bylo postaveno dřevěné schodiště a plošina, která slouží jako rozhledna.
Zřícenina je přístupná po pravém břehu Lipenského jezera z Frýdavy po žluté a červené turistické značce (asi 10 km) nebo z Přední Výtoně po červené (asi 7 km). Po silnici je možné dojet až do vsi Svatý Tomáš, která se rozkládá asi 500 m pod hradem.
Vzdálenost osady Svatý Tomáš z Kvildy je 95 km.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout