Otázky a odpovědi

Kudy na rašeliniště?

Kde najdete Jezerní slať?

Rašeliniště Jezerní slať leží asi 2,5 km severně od Kvildy. Od informačního střediska se vydáte po silnici ve směru na Horskou Kvildu (není označeno turistickou značkou pro pěší).

Na parkovišti pro autobusy na okraji obce začíná vlevo od silnice pěšina, která je v zamokřených místech vyztužena poválkovým chodníkem. Vede souběžně se silnicí až k Jezerní slati, odkud po ní můžete pokračovat až na Horskou Kvildu. Je proznačena dřevěnými směrovkami a určena pouze pro pěší, pro kočárky a cyklisty není sjízdná.

V zimě vede upravená běžecká stopa souběžně se silnicí i pěšinou, nástupní místo je za pekárnou nebo na parkovišti pro autobusy. Slať je v zimě zpřístupněna pouze k vyhlídkové věži.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout