CHKO Hamry a okolí

Kočí Jiří Foist a jeho devítiletí koně Narex a Roňa vás vezmou na projížďku po okolí Hamrů

kone-2017-Foist

Zajímavé cíle v okolí Hamrů, kam lze vyrazit s kočárem:

1/ z Hamrů k Černému jezeru

- největší ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší přírodní jezero v České republice (rozloha 18,43 ha). U této trasy je možnost po dohodě u Černého jezera přestoupit na druhý kočár na trase k hotelu Karl na Špičáckém sedle.
 

2/ Národní přírodní rezervace Bílá Strž

- jedinečné, hluboce zaříznuté údolí Bílého potoka uprostřed příhraničních lesů Královského hvozdu. Bílý potok zde prudce klesá do údolí Úhlavy a vytváří četné peřeje, stupně a vodopády.

3/ Stateček pod Ostrým

- důležitá křižovatka turistických tras a pěti lesních cest. Do roku 1953 tu stávala menší usedlost, podle které je místo pojmenováno.

4/ Ostrý

- jeden z nejkrásnějších šumavských vrcholů. Velký Ostrý se nachází na samé hranici státu a je z něj vynikající pohled do všech světových stran z výšky 1293 m nad mořem - kočárem lze dojet kousek pod vrchol.

5/ Přírodní rezervace Úhlavský luh

- plochá říční niva po obou březích Úhlavy, kde lze obdivovat říční rozlivy, bobří stavby, rozmanité lesní interiéry s chaotickou strukturou, ale i krajinné scenérie údolí ze vzdálených pohledů.

6/ Vodní elektrárna Černé jezero

- první přečerpávací vodní elektrárna v Československé republice, která byla uvedena do provozu už v roce 1930.

kone-2017-Foist7/ Přírodní rezervace Brčálnické mokřady

- se nalézá v závěru amfiteátrově uzavřeného údolí Úhlavy pod masivy Špičáku, Pancíře, Habru a Můstku. Jsou zde přepásané nivy, pastviny, mokřady a lada hojně provázané stromovou a keřovou vegetací. V rezervaci se stéká řada paprskovitě se sbíhajících vodotečí, které sytí řeku Úhlavu.

8/ Hamry

- obec při řece Úhlavě táhnoucí se od Nýrské přehrady celých 5 kilometrů proti toku. Kdysi bývala Králováckou rychtou svobodných sedláků, kteří podléhali přímo králi. Svůj název obec dostala podle hamrů, které zde zpracovávaly železnou rudu těženou v okolí. Byly zde též sklářské hutě, brusírny skla a řada mlýnů s pilami. Před II. světovou válkou v Hamrech žilo přes 1400 obyvatel, dnes už jen přes 120. Vesnici tvoří rozptýlená zástavba posazená do přírodně malebného údolí.


Kontakt: 731 446 395

Nástupní místo na vyjížďky: Štefanův dvůr v Hamrech nebo dle dohody s kočím


Fotogalerie
  • kone-2017-foist-6m
  • kone-2017-foist-5
  • kone-2017-foist-3
  • kone-2017-foist-7
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout