Mozkovka 2016 - soutěž

Šumavská mozkovka 2016 - soutěž

 

Šumavská mozkovka potřetí...

Už potřetí vrcholí soutěž, kde nehrají roli svaly, taktika ani rychlost a obratnost. Je to soutěž těch, kteří na Šumavě něco zkoumají, sledují, měří a hlavně jsou ochotni se o svá zjištění podělit se čtenáři jejich jazykem - tedy co nejsrozumitelněji a co nejpochopitelněji. Je to těžký úkol! Nejen přinutit se vecpat svá sdělení na 1,5 stránky a vůbec, přimět se k psaní. Ale hlavně není snadné odborný text, který má svá pravidla, přetavit do podoby článku, který si každý rád přečte, třeba po nedělním obědě...

mozkovka2016

A tak tu opět soutěží pět odvážných. Je tu zas více textů zabývajících se šumavským lesem, ale najdeme tu i výsledky mapování kulturních artefaktů i text jazykovědce. Obory jsou to poněkud vzdálené, ale díky tomu nebude četba nijak fádní. Pokud vás tato soutěž zajímá, stačí, abyste si texty přečetli, vybrali ten, který vás nejvíc oslovil, ať tématem, závažností sdělením nebo pouze jazykem, jakým je napsán, a poslali příslušný hlasovací lístek na adresu Správy NP Šumava, nebo hlasovali pomocí e-mailu (viz níže).

No a pak přijde sčítání hlasů a stanovení pořadí soutěžících podle úspěšnosti u čtenářů. A zasednutí odborné poroty, která všechny texty ohodnotí z hlediska jejich odbornosti a popularizační kvality, aby i ona stanovila svého vítěze. Ten vámi vybraný získá drobnou plastiku Šumavské mozkovky tak, jak si ji představují žáci základní školy v Borových Ladech. Při udělování ceny pak vylosujeme jednoho z vás, kterému nabídneme pobyt v některém z ubytovacích zařízení Správy.

A já doufám, že i ti, kteří nebudou vylosováni, vyjdou z této soutěže obohaceni. Novým poznáním a zajímavými informacemi.

Pavel Hubený
Ředitel Správy Národního parku Šumava

Zde si můžete přečíst soutěžní články v pdf formátu:

Šumavská mozkovka 2016

  

Šumavská mozkovka - Pravidla hlasování
Hlasovat je možné pro jediný článek, pouze jednou a to prostřednictvím internetových stránek www.npsumava.cz (e-mail: mozkovka2016@npsumava.cz) nebo zasláním hlasu poštou, prostřednictvím přiloženého hlasovacího lístku. Stačí jen na přiloženém odpovědním lístku označit článek, který se vám nejvíce líbil, a zaslat na adresu Správy NP Šumava.

Uzávěrka hlasování je 21. května 2017 ve 24.00 hod.

Slavnostní vyhlášení, na kterém vědec, jehož článek obdrží nejvíce hlasů, získá cenu Šumavská mozkovka, proběhne 26. května 2017 v 11.00 hod. v Chatě Rovina u Hartmanic. Zároveň bude vylosován jeden hlasující ze všech došlých hlasů, který získá bezplatné ubytování pro dvě osoby na víkend, tj. na dvě noci, v ubytovacím zařízení Správy NP Šumava na Kvildě v termínu dle vlastního výběru, v rámci možných volných termínů. Další dva vylosovaní získají věcné ceny.
O nejlepším popularizačním textu bude v doprovodném hlasování rozhodovat také odborná porota složená z pracovníků čtyř českých národních parků.

Hlasovat můžete:

  • buď prostřednictvím e-mailu: mozkovka2016@npsumava.cz

    Na adresu soutěžního e-mailu napíšete jméno vámi vybraného autora a kontakty na vás (jméno, adresa, e-mail, telefon). Do předmětu e-mailu vložte heslo Mozkovka 2016

  • nebo zasláním hlasu pro vámi vybraný článek poštou

    Stačí jen na přiloženém formuláři (součást tištěného časopisu Šumava) označit článek, který se vám nejvíce líbil, vložit jej do obálky, kterou označíte Šumavská mozkovka 2016 a zaslat na adresu Správa NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.

Každý může hlasovat pouze jednou buď na internetu nebo poštou.


 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout