Historické album Šumavy

Zaniklé osady
K neodmyslitelným tématům spojeným se Šumavou patří zaniklé obce a pohnutá historie jejích obyvatel. Proč obce na Šumavě zanikaly, mělo více příčin, ale hlavní tkvěla ve vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce jako výsledek hitlerovské propagandy a následné nejhrůznější války v dějinách lidstva. S původním obyvatelstvem zanikla i „stará Šumava".


V rámci projektu „Historické album" prezentujeme dnes neexistující tvář konkrétních míst na Šumavě, které v průběhu historie osídlili a změnili k obrazu svému lidé. Po jejich odchodu se tato území opět vrátila přírodě a ta jim díky své síle a vitalitě vtiskla novou přírodní tvář. Málokoho by dnes na těchto místech napadlo, že tu stály domy a v nich žili lidé, natož čím se živili a pro co žili. Krajinu a osídlení, ale i osadníky a jejich život se vám pokusíme přiblížit prostřednictvím „historického alba". Vypovídací síla obrazu, v tomto případě fotografie, je mnohdy větší než tisíc slov.

Historicke-album_Foto-02-m

Fotografická alba
Prezentace v krajině je unikátní i svojí formou. Informační tabule má podobu pultíku, na němž je jakoby nahodile otevřené rodinné fotoalbum. Deska je doplněna krátkou historií o vesnici v češtině a němčině. Ze starých nažloutlých fotografií vyčtete mnoho příběhů. (Tak například koho by napadlo, že ženy nosily trávu pro svoji krávu a kozu i několik kilometrů daleko a to ještě v nůši na zádech → zdokumentováno na Horních Ždánidlech. Dnes si jen málokdo umí představit, že by v jednom domě bydlela třígenerační rodina, zatímco před válkou v jednom domě bydlelo běžně 16 lidí → zdokumentováno v Lettlhofu na Předních Paštích. Atd., atd.
Historicke-album_Foto-01-mAlba vám přiblíží historii daného místa. Informační panely obsahově propojují texty a obrázky s přímo daným místem, např. odkazem na místní kapličku, po které dnes naleznete jen základy zarostlé ve křoví. Dějiny neskončily v roce 1945 a opuštěné chátrající domy se staly typické pro vysídlené pohraničí. „Železná opona" uzavřela široký pás území podél západní hranice.

Zdroje poznání
Tým, jehož členové se dlouhodobě danému tématu věnují vytipoval 30 zaniklých osad rozesetých po celé Šumavě a ty byly zdokumentovány a označeny v terénu. Fotodokumentaci poskytly: Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, Emil Kintzl z Kašperských Hor, Kamil Klusák z Volar, publicista Zdeněk Roučka z Plzně. Texty sestavil z archivních materiálů Josef Pecka, šumavský průvodce.
Veškeré informace jsou v terénu kromě češtiny uvedeny také v němčině a to nejen proto, že realizace projektu byla spolufinancována Evropskou unií, ale i proto, že tuto kapitolu historie psali převážně německy mluvící obyvatelé Šumavy. Někteří pamětníci a samozřejmě i jejich potomci na Šumavu i dnes často přijíždějí a znovu ji objevují, protože jde o návštěvu vlasti jejich předků. Pokud se dnes hlásíme k Šumavákům, tak i pro nás jde o návrat ke kořenům.


Projekt „HISTORICKÉ ALBUM ŠUMAVY" byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj.

loga-album

Investice do vaší budoucnosti.
 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout