Historické album Šumavy

Knížecí Pláně

Fürstenhut

Hájovna zde stála od roku 1792. O osm let později kníže Schwarzenberg povolil založení dřevorubecké osady pro 48 rodin. Dosídlenci přicházeli z panství zdíkovského, vimperského, prášilského, stachovské rychty, ale i z území pasovského biskupství. Každý nově příchozí musel na vlastní náklady vyklučit les na ploše, která mu byla přidělena pro jeho dům. Dřevorubci se museli zavázat kromě k 16 dnům roboty za rok i k pokácení určitého množství dřeva za stanovenou mzdu. Z těchto povinností se vyvázali až v roce 1913.

S léty zde vyrostla pila, mlýn a tři hospody. Dřevěný kostelík nahradil v roce 1864 zděný novogotický. Za 2. světové války byli v dřevěné chatě za myslivnou umístěni váleční zajatci. V době počínající totality převáděl zdejší hajný Hrdlička přes hraniční kámen 14 československé občany do Západního Německa.

Hřbitov a místo zbořeného kostela byly pietně upraveny po roce 1990.


 
Dříve
 Dnes
17-Knizeci_Plane-04Knizeci Plane 1 - DNES

 


Fotogalerie
 • 17-knizeci-plane-01
 • 17-knizeci-plane-02
 • 17-knizeci-plane-03
 • 17-knizeci-plane-04
 • knizeci-plane-1---dnes
 • knizeci-plane-2---dnes
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout