Historické album Šumavy

Hraběcí Huť

Grafenhütte

Na pravém břehu Teplé Vltavy, v místech kde už stála tzv. flusárna (výrobna potaše), byla na přelomu 18. a 19. století založena majiteli zdíkovského panství sklářská huť. Provoz vedl sklářský mistr Simon Gattermayer. Huť byla vyhašena nejspíše již v roce 1810. Na tuto výrobu navázal v roce 1871 Johann Kralik, po něm ještě sklárnu provozovala slavná firma J. Lötz Witwe z Klášterského Mlýna, ale na konci 80. let 19. století sklářská historie Hraběcí Huti definitivně končí.

Kolem sklárny stály další domy podél cesty směrem k pramenům Vltavy. Pracoval zde také velký hamr a pila. Před sklárnou, vlevo od cesty při cestě na Kvildu, stávala panská hájovna. Tyto domy byly zbourány po roce 1945 a z původní zástavby se tak dochoval pouze jediný dům. Zbytky zdiva sklářské huti jsou zavezeny, pouze u pahorků vpravo nad cestou lze najít úlomky pánví a skloviny.

 


 
Dříve
 Dnes
14-Hrabeci_Hut-01Hrabeci Hut 1 - DNES

 


Fotogalerie
  • 14-hrabeci-hut-01
  • 14-hrabeci-hut-02
  • 14-hrabeci-hut-03
  • hrabeci-hut-1---dnes
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout