Historické album Šumavy

Horní Ždánidla

Ober-Steindlberg

Když koncem 18. století vydal knížecí lesmistr Václav z Feldecku pokyny pro plavbu dřeva na Šumavě, byli současně přizváni i zkušení dřevaři z Horních Rakous, Štýrska a Bavorska, pro něž se musely založit nové osady. Jednou z nich se roku 1801 stala také Horní Ždánidla.

O více jak 100 let později zde v 15 domcích žilo na 122 obyvatel. Život zde byl hodně těžký a sníh tu třeba ležíval až do konce dubna. Jelikož většina mužů pracovala v lese, starost o hospodářství zůstávala na ženách a dětech. Místní ženy nosily na zádech v nůších trávu pro dobytek i ze vzdálenosti několika kilometrů.

Obyvatelé se kromě dřevařství živili také tkaním lnu na tkalcovských stavech. Pitná voda tekla napříč svahem v upraveném korytu a na každé její znečištění se hledělo jako na travičství. Z celé vsi se dochovaly pouze zbytky základů domků a kamenné snosy ohraničující bývalá políčka a louky.

 


 
Dříve
 Dnes
07-Horni_Zdanidla-04Horni Zdanidla 1 - stred obce DNES

 


Fotogalerie
 • 07-horni-zdanidla-01
 • 07-horni-zdanidla-02
 • 07-horni-zdanidla-03
 • 07-horni-zdanidla-04
 • horni-zdanidla-1---stred-obce-dnes
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout